Chuyển đổi số báo chí đối với báo Đảng địa phương

Thứ sáu - 11/08/2023 16:46
 
Nguyễn Thế Vĩnh
Phó TBT Báo Hà Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực

* Đặt vấn đề:

Chuyển đổi số báo chí là một xu hướng, một yêu cầu đòi hỏi mang tính tất yếu; đồng thời cũng là một thách thức rất lớn đã được dự báo từ sớm và thời gian gần đây càng ngày càng được đề cập nhiều hơn, trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đối với các cơ quan báo chí.
111
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Trong bối cảnh chung đó, hệ thống các cơ quan báo đảng bộ địa phương (với những đặc thù riêng có) lại đòi hỏi phải có những nỗ lực cao hơn để có thể vượt qua được những thách thức cũng như theo kịp với xu hướng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chuyển đổi số.

I-Nhận diện tình hình:

Theo kết quả khảo sát tình hình thực tế về hệ thống báo đảng bộ địa phương (do Báo Nhân Dân tiến hành gần đây):

- Hơn 50% báo đảng bộ địa phương gặp khó khăn về biên chế, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính;

- Hơn 42% khó khăn về nguồn đầu tư cơ sở vật chất;

- Hơn 20% khó khăn về quy định mức chi trả nhuận bút…

Trong bối cảnh chung đó nhưng vẫn có:

- Hơn 70% cơ quan báo đảng bộ địa phương đã tiến hành thực hiện đổi mới, sáng tạo trong hoạt động báo chí (tuy nhiên quá trình đổi mới, sáng tạo diễn ra khá chậm);

- Hơn 40% báo đảng bộ địa phương mới bắt đầu triển khai ứng dụng nền tảng truyền thông xã hội trong hoạt động báo chí tại tòa soạn;

- Hơn 35% báo đảng bộ địa phương đã đề ra những biện pháp để khuyến khích đổi mới, sáng tạo (nhưng nhìn chung các biện pháp chưa thực sự cụ thể, chưa thực sự quyết liệt và có tính khả thi cao);

- 100% lãnh đạo báo đảng bộ địa phương có chung kiến nghị: sửa đổi cơ chế, chính sách đối với báo đảng bộ địa phương để phù hợp với tình hình.

- Ở một số báo đảng bộ địa phương đã bước đầu hình thành mô hình hoạt động cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, đa loại hình...

- Một số cơ quan báo đảng bộ địa phương đã mạnh dạn đầu tư và bước đầu tạo ra những thay đổi tích cực, đáng ghi nhận trong thực hiện chuyển đổi số, qua đó tạo ra các sản phẩm báo chí chất lượng cao, báo chí dữ liệu; đa dạng hóa hình thức thể hiện tác phẩm báo chí; tích hợp nhiều loại hình báo chí khác nhau trên một nền tảng kỹ thuật số...

Ví dụ:

- Xây dựng, phát triển phiên bản báo điện tử;
- Tổ chức tòa soạn đa phương tiện, tòa soạn hội tụ với đầy đủ loại hình (báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh) trên các hạ tầng kỹ thuật số.

*Đánh gián chung:

Các cơ quan báo đảng bộ địa phương đã nhận thức sâu sắc xu hướng và tính cấp thiết của chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, từ đó tiếp cận và lựa chọn thực hiện ở nhiều công đoạn, với nhiều mức độ khác nhau và bước đầu đạt được những kết quả ban đầu khá tích cực, trước hết là về mặt thử nghiệm tổ chức vận hành mô hình “Tòa soạn hội tụ”, “Tòa soạn từ xa”, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức quy trình sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều những sản phẩm báo chí chất lượng cao, từng bước tiệm cận với yêu cầu chuyển đổi số báo chí và đáp ứng một phần nhu cầu của công chúng.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi số của các cơ quan báo đảng bộ địa phương nhìn chung chưa đạt đến độ phổ biến, đồng bộ, mức độ cập nhật về công nghệ thông tin còn chậm và thấp so với mặt bằng chung của báo chí trong nước và khu vực.

Nguyên nhân:

1- Tính quyết liệt, quyết đoán chưa cao:

Nhìn chung các cơ quan báo đảng bộ địa phương đều được bao cấp; tư duy làm báo bao cấp suốt một thời gian dài đã vô tình tạo nên “sự ổn định tương đối” trong suy nghĩ, tác phong nghiệp vụ của số đông cán bộ lãnh đạo, quản lý và phóng viên. Một số cán bộ quản lý, phóng viên (nhất là những người có thâm niên trong nghề) thậm chí ngại tiếp cận, không quyết tâm, thiếu tự tin khi tiếp cận với chủ trương, mục đích yêu cầu, lộ trình, cũng như những quy trình thao tác nghiệp vụ cụ thể của chuyển đổi số.

2- Khó khăn về kinh phí:

Nguồn kinh phí (để đầu tư hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện mô hình “Tòa soạn điện tử”…) của hầu hết các cơ quan báo đảng bộ địa phương phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và đều rất khó được chấp nhận phê duyệt mở rộng (nhất là với những tỉnh khó khăn về nguồn thu ngân sách);

3- Khó khăn về nhân lực: 

Đội ngũ nhân lực trực tiếp thực hiện chuyển đổi số rất khó khăn. Rất ít cơ quan báo đảng bộ địa phương có được đội ngũ hùng hậu vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ báo chí, vừa thành thạo, tự tin trong tiếp nhận, làm chủ những tiến bộ công nghệ mới.

Xuất phát từ việc các cơ quan báo đảng bộ địa phương đang vận hành theo cơ chế bao cấp nên việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số cũng rất khó khăn.

Phần lớn nhân lực trẻ có trình độ cao về công nghệ thông tin đều có xu hướng lựa chọn làm việc ở khối doanh nghiệp (bởi được thụ hưởng mức chi trả thù lao cao tương xứng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ đồng bộ, môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp cao..), không lựa chọn làm việc cho cơ quan báo chí địa phương (bởi mức thu nhập thấp, thiết bị cũ kỹ, không đồng bộ, môi trường làm việc gò bó…). 

II- Phương hướng, nhiệm vụ:

Từ thực tế trên đây, để thực hiện tốt chủ trương đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số báo chí trong các cơ quan báo đảng bộ địa phương, cùng với xác định rõ phương hướng, đề cao quyết tâm, đòi hỏi phải có sự tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
  1. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức
Thực sự tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, triệt để trong nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và mỗi phóng viên, nhân viên kỹ thuật. Coi chuyển đối số báo chí là vấn đề cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm cả trước mắt cũng như lâu dài.

2- Xác định rõ lộ trình thực hiện chuyển đổi số báo chí phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan và địa phương;

Xác định rõ thời gian tiến hành các bước trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số báo chí đảm bảo phù hợp với điều kiện hiện có của đơn vị và địa phương. Theo đó, cơ quan báo đảng bộ địa phương: (hoặc) có thể lựa chọn lộ trình “tuần tự như tiến”, chuyển đổi từng bước; (hoặc) có thể lựa chọn giải pháp “đi tắt đón đầu”, tạo những đột phá rõ nét…miễn sao đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả, đồng bộ với những yêu cầu nhiệm vụ của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

3- Có giải phù hợp, hiệu qủa để tháo gỡ khó khăn về kinh phí.

Tham mưu, huy động nguồn nhân lực, vật lực để tạo dựng, hình thành một số kênh thông tin quan trọng, chiếm lĩnh các nền tảng, loại hình kỹ thuật số, đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, hiệu quả về thông tin các lĩnh vực thời sự và những vấn đề mà đông đảo công chúng quan tâm, giúp cơ quan báo đảng bộ địa phương vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đến gần hơn với công chúng.

Trên cơ sở tích hợp về: nội dung, nhân lực, hạ tầng thông tin (từ báo in, báo điện tử, sử dụng các trang mạng xã hội với những fanpage để quảng bá, chuyển tải thông tin một cách đa dạng, nhanh chóng tới công chúng), từng bước hướng tới tổ chức các buổi tường thuật trực tiếp trên nền tảng báo điện tử nhân những sự kiện lớn của địa phương.

3- Đa dạng hóa gắn với lựa chọn hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ:

Nghiên cứu đa dạng hóa gắn với lựa chọn những hình thức đào tạo, bồi dưỡng, gồm đào tạo lại, đào tạo tại chỗ, đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; lựa chọn tổ chức các khóa tập huấn có quy mô phù hợp, lựa chọn những nội dung chuyên đề có phạm vi hẹp, phù hợp với những nhóm đối tượng cụ thể để tập huấn kỹ, mang lại hiệu quả thiết thực … nhằm đảm bảo đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên phải thực sự là những phóng viên đa năng, sử dụng thành thạo các loại thiết bị công nghệ mới, vận hành thuần thục từng công đoạn quy trình sản xuất của nhiều loại hình báo chí; một nhà báo có thể vừa thu thập thông tin, vừa quay phim, chụp ảnh, dựng hình để độc lập sản xuất những sản phẩm báo chí đa phương tiện.

* Kết luận:

Chuyển đổi số báo chí là xu hướng, yêu cầu đòi hỏi mang tính tất yếu; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược; đồng thời cũng là một thách thức rất lớn đòi hỏi hệ thống các cơ quan báo đảng bộ địa phương phải có những nỗ lực cao hơn, từ thay đổi nhận thức, đề cao quyết tâm đến tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả và có tính khả thi để có thể vượt qua được những thách thức cũng như theo kịp với xu hướng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chuyển đổi số báo chí.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay222
  • Tháng hiện tại15,683
  • Tổng lượt truy cập2,985,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây