Tín hiệu vui từ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thứ ba - 26/03/2024 20:58
Hện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có trên 275.000 thanh niên, chiếm trên 21% dân số toàn tỉnh. Trong đó: 42.075 thanh niên là học sinh, sinh viên (tỷ lệ 15,3%); 6.902 thanh niên là cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ (tỷ lệ 2,51%); 179.300 thanh niên nông thôn (tỷ lệ 65,2%); 43.450 thanh niên công nhân (tỷ lệ 15,8%); 1.430 thanh niên đô thị (tỷ lệ 0,52%); 1.843 thanh niên lực lượng vũ trang (tỷ lệ 0,67%). Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp vào công cuộc đổi mới, xây dựng Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung, bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 201/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện xây dựng, ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của ngành, địa phương mình; Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn với các chỉ tiêu, lộ trình cụ thể; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Việc ban hành các văn bản nêu trên cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đến nay, 6 nhóm mục tiêu được xác định trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch số 201/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030 đều đạt được những kết quả khả quan.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã được các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh niên đến các tầng lớp nhân dân và đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống, tin thần sự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng... Đã đăng tải và chia sẻ 42.105 tin tốt, câu chuyện đẹp trên các trang facebook và Fanpage của các đơn vị và chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin" tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh với 140 học viên đang điều trị tại cơ sở tham gia; tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2022 thu hút hơn 200 ĐVTN tham gia...
111
Đại diện Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tiếp nhận những quà tặng của các đoàn viên, thanh niên, cơ quan đơn vị gửi tặng các cán bộ, chiến sỹ biển đảo
Công tác giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo được quan tâm thực hiện. Tỉnh Hưng Yên đã được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức 2. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 404/521 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 80%. 100% các cơ sở giáo dục triển khai sử dụng các phần mềm họp, dạy học trực tuyến, nhiều trường tổ chức cho giáo viên, học sinh, trao đổi chuyên môn bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện phòng chống dịch bệnh; 100% các cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý và ra đề thi để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa nông thông và thành thị được thu hẹp. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức an toàn, đúng quy chế. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 99%.

Công tác dạy nghề gắn với giải quyết việc làm đã được triển khai tích cực, lồng ghép phù hợp, linh hoạt, đổi mới đã mang lại hiệu quả to lớn góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thanh niên nghèo có cơ hội tiếp cận tốt hơn các nguồn lực phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là đối với thanh niên nông thôn; đời sống của thanh niên nghèo được cải thiện rõ rệt, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bản tỉnh; đảm bảo an ninh lao động của tỉnh; đảm bảo cơ cấu lao động trong nền kinh tế Nông nghiệp – Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ.

Thực hiện rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tinh theo hướng đồng bộ, tập trung, tỉnh gọn, cơ cấu hợp lý, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 36 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 24 công lập, 12 tư thục, cụ thể: 11 trường cao đẳng; 06 trường trung cấp; 13 trung tâm; 6 đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Có 06 trường cao đẳng có nghề trọng điểm. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, tư vấn học nghề và việc làm đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như: tổ chức Ngày hội “Tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động” với sự tham gia của 08 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trên 30 doanh nghiệp; trên 1.000 lượt học sinh, sinh viên, người lao động; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức trên 100 phiên “Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” cấp cơ sở với trên 5.000 lượt học sinh và người lao động tham gia.... đem lại hiệu quả lớn trong việc đào tạo nghề có chất lượng cao, giúp học viên sau khi ra trường có cơ hội tìm kiếm việc làm để hơn, thu nhập cao hơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tích cực với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, khuyến khích các lực lượng xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên. Các hoạt động VHVN-TDTT lành mạnh được tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động mới, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của thanh niên, thu hút số lượng lớn thanh niên tham gia. Đồng thời, khuyến khích các lực lượng xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị “Văn minh, an toàn, sạch đẹp”, phong trào " Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”...,  đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa. Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các điểm vui chơi giải trí nhằm phục vụ các phong trào của thanh thiếu nhi, từng bước đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa lành mạnh của thanh thiếu nhi; đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh, Nhà Văn hóa cấp huyện; tăng cường các biện pháp cấp bách làm giảm tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và tai nạn giao thông trên địa bàn tinh kết hợp với tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lao động, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên.

Các hoạt động VHVN-TDTT được tổ chức thường xuyên, cấp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động mới, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của thanh niên: Hội thi trình diễn Aerobic, hội thi “Thanh niên thanh lịch”,” “Tiếng hát hoa phượng đỏ”, liên hoan văn nghệ, liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên"..., các giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội... được tổ chức nề nếp đã trở thành giải truyền thống ở các địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và định hướng thẩm mỹ và giá trị sống cho thanh niên.

Vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc cũng được các cấp, các ngành quan tâm phát huy. Hàng năm, các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ đoàn viên thanh niên trong LLVT tỉnh, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, về nhiệm vụ, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 100% thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đều được tuyên truyền, phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự và đăng ký sẵn sàng nhập ngũ; 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện hàng năm theo quy định, đồng thời phối hợp cùng lực lượng công an bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trên 95% chỉ đoàn dân quân tự vệ và hơn 90% đội TNXK an ninh cơ sở hoạt động có hiệu quả; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng trong các nhà trường THPT, THCN, dạy nghề, cao đẳng, đại học của tỉnh.
111
Đoàn trường THPT Yên Mỹ phối hợp với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức "Ngày hội STEM" nhằm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh.
Những kết quả trên là tín hiệu đáng mừng sau gần 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; tạo sự đồng thuận, quan tâm của toàn xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030 vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Đáng nói là vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận thanh niên ở nông thôn còn thấp; số thanh niên có tay nghề cao chưa nhiều, chủ yếu là lao động phổ thông, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; một số thanh niên được đào tạo trình độ đại học nhưng năng lực thực hành chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tình trạng thất nghiệp, thiếu thông tin và cơ hội việc làm, việc làm không ổn định và thu nhập thấp gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn gần đây do tác động của dịch bệnh Covid-19. Điều kiện vui chơi, giải trí lành mạnh cho tranh niên trên địa bàn dân cư còn thiếu thốn; việc xây dựng hệ thống nhà thiếu nhi và quy hoạch, xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi còn khó khăn...

Chính vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 6 mục tiêu đã được xác định tại Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030, trong thời gian tới,  cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn nữa  của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thanh  niên; sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên, đồng thời  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật theo hướng đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn; trong đó, chú trọng nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý cho thanh niên; đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, công trình phúc lợi xã hội cho thanh niên; trong đó, chú trọng đối tượng thanh niên di cư, thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Cùng với việc bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện Chiến lược, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp trong nước và ngoài nước để triển khai thực hiện Chiến lược; tạo điều kiện duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...


Đăng Khôi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay337
  • Tháng hiện tại67,942
  • Tổng lượt truy cập3,168,697
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây