Hệ thống Báo Đảng phát huy hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết

Thứ hai - 24/04/2023 14:31
Chiều 22/4, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) được tổ chức tại Quảng Trị. Các ý kiến đều khẳng định, các cơ quan báo chí nói chung và Báo Đảng địa phương nói riêng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Làm gì để tuyên truyền có hiệu quả chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ nhấn mạnh: Ngày nay, trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thì việc các Báo Đảng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

111
Các đại biểu dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10.
 

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ cho biết: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới. Nhờ đó nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, tác động của tình hình thế giới…, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các trang mạng xã hội, các kênh thông tin của một số nước phương Tây tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì thế, việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng  của Đảng càng cần chú trọng hơn.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ chỉ ra rằng, chủ đề đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên mặt trận báo chí vẫn còn có những mặt hạn chế.

111
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Có thời điểm, thông tin trên báo chí chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội. Một số trường hợp thông tin đưa còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tính thuyết phục, sức chiến đấu của một số tác phẩm báo chí chưa cao, còn khô cứng, thiếu tính sáng tạo, hấp dẫn.

Các bài viết về lĩnh vực này còn thiếu những luận cứ thuyết phục có tính chuyên môn cao, tính chuyên sâu và tính chuyên nghiệp của lực lượng nòng cốt, nhất là đấu tranh ở tầm quan điểm, lý luận, buộc đối phương phải “tâm phục, khẩu phục”.

Ở đây đó vẫn còn có biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của cuộc đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; công tác định hướng nội dung, phương pháp đấu tranh chưa sắc bén, hiệu quả…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai cho rằng, trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, các tờ báo Đảng cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò các tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí. Chỉ đạo tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

111
Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: V.Lộc

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, quản lý báo chí theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, nhất là đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm...

Thực hiện một cách hiện đại, đa dạng, dễ đọc dễ hiểu, bắt kịp xu hướng

Tham luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan Báo Đảng địa phương đóng góp nhiều cách làm, bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới. Trong đó, trách nhiệm tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục có những cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn.

Theo Tổng Biên tập Báo Nghệ An ông Ngô Đức Kiên cho biết, thời gian qua, bằng nhiều phương pháp, biện pháp, hình thức, cách thức đấu tranh, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã và đang tham gia có trách nhiệm, hiệu quả trên tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ đấu tranh kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, thù địch; thực sự có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều nội dung trên các không gian mạng, tham gia một cách có hiệu ứng, hiệu quả và tạo được sự đồng thuận cao, đánh giá cao về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

111
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Lê Minh

Các thông tin về đấu tranh tư tưởng được thể hiện một cách hiện đại, đa dạng, dễ đọc dễ hiểu, bắt kịp xu hướng của công chúng, đăng tải trên các ấn phẩm: Báo in hàng ngày, báo in cuối tuần, chuyên san miền núi và dân tộc; báo điện tử (baonghean.vn); cùng đó tương tác trên các nền tảng: Facebook, YouTube, Tiktok, Instagram… với nhiều đổi mới, đa dạng hình thức chuyển tải, theo hướng “một nội dung, nhiều kênh dùng”. Làm cho các tác phẩm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chuyển tải kịp thời đến với bạn đọc ở mọi lứa tuổi, góp phần cùng hệ thống chính trị tiếp tục xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quá trình tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Báo Nghệ An thường xuyên nắm rõ định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát và nhân dân các địa phương. Mỗi một khi sự việc, sự vụ xảy ra, xét thấy có yếu tố kích động của các thế lực thù địch, phản động, Báo Nghệ An cử các phóng viên có kinh nghiệm tiếp cận sự việc, nắm bắt thông tin, đăng tải ngay trên các ấn phẩm.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành chia sẻ, để làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Báo Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức hoạt động của tòa soạn, chủ động tiếp cận các xu thế truyền thông thời đại 4.0, nhanh nhạy và sắc bén trong nắm bắt dư luận, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác, đa dạng trên ấn phẩm báo và các trang mạng xã hội do báo quản lý. Tiếp tục phát huy hơn nữa báo chí đa phương tiện, đa nền tảng phục vụ xu hướng “đọc - nghe - xem” của bạn đọc để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

111
Đồng chí Nguyễn Công Thành - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Minh

Trong khi đó, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận Lê Huy Toàn cho rằng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”...

Cũng tại hội thảo, Báo Quảng Nam nêu tham luận về giữ vững định hướng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, gần với xử lý thông tin định hướng những vấn đề nóng, dư luận đang quan tâm; Báo Thừa Thiên - Huế tham luận về chú trọng các hình thức báo chí hiện đại trên báo điện tử, như Long-form và E-magazine, Huế TV; Báo Lâm Đồng duy trì chuyên trang xây dựng Đảng "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống"...

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới như tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan báo chí trong cung cấp, định hướng thông tin; xây dựng đội ngũ phóng viên với bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao kỹ năng tác nghiệp, viết bình luận chuyên sâu...

Tham gia hội thảo có các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, nguyên Tổng Biên tập, các biên tập viên, phóng viên 18 cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị; các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, biên tập viên, phóng viên các báo Đảng khu vực miền Bắc và Miền Nam gồm Kinh tế & Đô thị, Hà Nội Mới, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên Phủ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau.

 

Theo Lê Tâm/NB&CL

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay329
  • Tháng hiện tại15,790
  • Tổng lượt truy cập2,985,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây