Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Hội Nhà báo Việt Nam: Để thi đua là động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết những người làm báo

Thứ sáu - 14/04/2023 16:11
Chiều ngày 13/4, trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, tại Nha Trang, Khánh Hòa.
111
Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Điều hành Hội nghị gồm có: Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng; đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 
111
Đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, điểm đáng chú ý trong việc sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng năm 2023 là chỉ tiêu về số lượng Cờ thi đua, Bằng khen tập thể và Bằng khen cá nhân được Hội đồng họp, biểu quyết tăng lên đáng kể; việc tăng về số lượng chỉ tiêu khen thưởng nhằm đáp ứng tình hình thực tế hoạt động của các cấp Hội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, năm qua, cùng với việc từng bước kiểm soát Covid-19, công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp Hội tiếp tục phát triển, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết những người làm báo phấn đấu hoàn thành trọng trách của mình, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Từ đó, tiếp tục phát động triển khai các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, có sức lan tỏa cả về bề rộng và chiều sâu, thu hút, tập hợp các hội viên, nhà báo trong cả nước nhiệt tình tham gia, hưởng ứng tạo nên sức mạnh tổng hợp của tổ chức chính trị-xã hội – nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những thành quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm qua; đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để nhân rộng và áp dụng rộng rãi, nhất là đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp phù hợp cho công tác thi đua khen thưởng thời gian tới; tiếp tục làm cho phong trào thi đua của các cấp Hội Nhà báo ngày càng phát triển, thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh rằng, Hội nghị là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đoàn kết trong toàn hệ thống, phát huy truyền thống 73 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Hội Nhà báo Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

111
Đồng chí Đặng Đình Chẩn - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam Hội nhập chia sẻ về công tác nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng trong cơ quan báo chí tự chủ qua thực tế.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chủ đề thi đua năm 2022 là “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam”. Hội đã tổ chức phát động, đẩy mạnh triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. 

111
Đồng chí Nguyễn Bình Dương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác tổ chức
hội thảo, hội nghị và đẩy mạnh phong trào thi đua của Hội.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và hoạt động hội; tổ chức thi đua thiết thực, hiệu quả tạo động lực động viên, khuyến khích hội viên, tập thể hội phát huy truyền thống người làm báo cách mạng, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, động lực của công tác thi đua, khen thưởng.

"Điểm đáng chú ý trong việc sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng năm 2023 là chỉ tiêu về số lượng Cờ thi đua, Bằng khen tập thể và Bằng khen cá nhân được Hội đồng họp, biểu quyết tăng lên đáng kể; việc tăng về số lượng chỉ tiêu khen thưởng nhằm đáp ứng tình hình thực tế hoạt động của các cấp Hội, động viên khích lệ tinh thần sáng tạo, tâm huyết của cán bộ hội viên làm công tác Hội; công tác bình xét thi đua, khen thưởng đảm bảo không tràn lan, đúng nguyên tắc, chất lượng, hiệu quả" - đồng chí Trần Trọng Dũng đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Trần Trọng Dũng phong trào thi đua vẫn chưa thật sự đồng đều ở các cấp Hội. Ở một số đơn vị, công tác khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho cá nhân còn tập trung ở cấp lãnh đạo, mà chưa dành sự quan tâm tới hội viên làm việc trực tiếp. Các cấp Hội cơ sở chưa chủ động kịp thời khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cũng như đề xuất Hội nhà báo Việt Nam khen thưởng đột xuất. 

Do đó, về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Trọng Dũng nhấn mạnh hoạt động đổi mới nội dung và hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm. Kịp thời phát hiện, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến, chủ động biểu dương, đề nghị khen thưởng nhân tố điển hình là tập thể các cấp hội, các cán bộ hội, hội viên là phóng viên, biên tập viên, người làm báo có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, tạo sự lan tỏa tích cực trong đội ngũ những người làm báo.

111
Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng trao Cờ thi đua cho 13 tập thể xuất sắc.

Chia sẻ về công tác nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng trong cơ quan báo chí tự chủ qua thực tế, đồng chí Đặng Đình Chẩn - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam Hội nhập cho biết, với một cơ quan báo chí khoa học tự chủ như Tạp chí Việt Nam Hội nhập, thi đua khen thưởng đã và đang trở thành một động lực quan trọng và thiết thực để thúc đẩy tòa soạn phát triển, là một biện pháp tốt để lan truyền cảm hứng, phát hiện những sáng kiến hay, nhân tố tốt nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực đủ để đáp ứng với những thử thách ngày càng lớn đối với một cơ quan báo chí khoa học trong thời đại số với sự phát triển ngày càng nhanh của khoa học và công nghệ.

Với nhận thức trên, công tác thi đua khen thưởng ở Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã ngày càng cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, đem lại những giá trị hữu ích cho sự tồn tại và phát triển của Tòa soạn.

Từ công tác thi đua khen thưởng của cơ quan tòa soạn Tạp chí Việt Nam Hội nhập, nhìn rộng ra là công tác thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Đặng Đình Chẩn kiến nghị đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm hơn nữa tới các cơ quan tạp chí. Đặc biệt là các cơ quan tạp chí tự chủ, tạo cho anh chị em tâm huyết với nghề có một tâm thế vững vàng để phấn đấu và cống hiến.

Trong năm qua, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và cơ bản thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động chuyên môn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Là Hội Nhà báo thuộc Cụm các tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2022, Hội Nhà Báo tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng đẩy mạnh công tác Thi đua, góp phần vào thành công chung trong hoạt động Thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Bình Dương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà Báo tỉnh Bắc Giang chia sẻ rằng, đặc điểm của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố hầu như không thể ủy thác cho một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nên thường phải làm các hội nghị, hội thảo từ đầu đến khi kết thúc.

Qua thực tế hoạt động Hội, đồng chí Bình Dương chia sẻ một số kinh nghiệm như: Việc đầu tiên khi tổ chức hội nghị, hội thảo chính là phải xác định chủ đề một cách cụ thể và rõ ràng. Để làm tốt bước đầu tiên này, đòi hỏi phải tìm hiểu kỹ tính chất, mục đích chủ đề từ các văn bản chỉ đạo của cấp trên như Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh…

Bên cạnh đó, cần xây dựng bản kế hoạch đầy đủ cho sự kiện tổ chức hội nghị hội thảo, bao gồm các nội dung chi tiết. Công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị hội thảo phải được chuẩn bị một cách chu đáo. Công tác này bao gồm rất nhiều các hoạt động nhỏ như xác định thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện; đảm bảo đầy đủ các vật dụng cần thiết tại địa điểm tổ chức; gợi ý và thu nhận nội dung tham luận của người tham dự...

"Hiện nay, phát huy kết quả đạt được, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tiếp tục động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là thực hiện tốt nhất phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí", đồng chí Nguyễn Bình Dương cho biết.

Tiếp nối Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hà - Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố các quyết định khen thưởng. Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng lần này đã hội tụ trên 500 đại biểu với 13 tập thể Hội có thành tích tiêu biểu được tặng Cờ thi đua, 24 tập thể và 28 cá nhân xuất sắc nhất trong hoạt động nghiệp vụ, hoạt động Hội năm 2022 được tặng Bằng khen; 14 đơn vị và 6 hội viên được Chủ tịch Hội khen thưởng đột xuất.

111
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng và đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 24 tập thể Hội có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ
và xây dựng Hội năm 2022.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, tiếp tục động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua với phương châm "Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo".

Phong trào thi đua năm 2023 cần tập trung bám sát và phục vụ có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, chất lượng tổ chức Hội và hội viên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; Hướng dẫn sinh hoạt hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương; Bộ tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam. Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện phong trào Xây dựng môi trường văn hóa của cơ quan báo chí.

"Tại Hội nghị này, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương Hội phát động đợt thi đua rộng khắp trong các cấp Hội và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên sôi nổi hưởng ứng, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào năm 2025. Trước mắt, các cấp Hội thi đua lập thành tích thiết thực Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và các sự kiện lớn của đất nước; thực hiện chương trình toàn khóa Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh. 

 

nguon: https://www.congluan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay2,988
  • Tháng hiện tại91,066
  • Tổng lượt truy cập2,936,269
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây