Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Nhà báo cơ sở

Thứ năm - 25/01/2024 11:15
Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo thì trước hết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội nhà báo cơ sở. Bởi hoạt động của các chi hội chính là hạt nhân, là nòng cốt để thu hút các hội viên tham gia vào tổ chức hội.

 Điều 28, Điều 29 Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam quy định: Chi hội chịu sự chỉ đạo của Ban Chấp hành cấp trên trực tiếp và sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ quan báo chí. Chi hội có nhiệm vụ: Quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của tổ chức Hội cấp trên; Tạo điều kiện để hội viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức và nghiệp vụ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội của hội viên, Quy định về đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và những nhiệm vụ do tổ chức Hội phân công; Phát triển hội viên theo quy định của Điều lệ Hội; Thu, nộp và sử dụng hội phí theo quy định của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam; Xem xét tư cách hội viên, đề nghị Hội khen thưởng, kỷ luật hội viên; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thư ký, Phụ trách công tác Kiểm tra.
111
Chi hội nhà báo Đài PTTH Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn
về “Luật an ninh mạng và những vấn đề liên quan đến Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên” 
Chi hội nhà báo Đài PTTH Hưng Yên hiện có  hơn 70  hội viên, Ban Thư ký có 5 người. Trong những năm qua, hoạt động của Chi hội  luôn đảm bảo thực hiện đúng các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình công tác của Hội Nhà báo tỉnh giao, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên được tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức và nghiệp vụ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.

Chi hội Nhà báo Đài PTTH Hưng Yên đã bám sát kế hoạch công tác của Hội Nhà báo tỉnh và sự chỉ đạo, chương trình công tác của Đài PTTH tỉnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Do đó, trong hoạt động nghiệp vụ, hội viên Chi hội luôn đảm bảo đúng định hướng chính trị, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị xử lý kỷ luật. Chất lượng hoạt động nghiệp vụ của hội viên từng bước được nâng cao. Nội bộ Chi hội đoàn kết và thực hiện tốt quy định đạo đức người làm báo.

Chi hội luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hội viên tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn, bám sát các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; các chủ trương của Đảng về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tham gia tích cực các Giải thưởng báo chí của Trung ương, của tỉnh. Ban Thư ký Chi hội đã tiếp thu và kịp thời phổ biến các văn bản chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đến hội viên; tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, như: Các buổi Hội thảo nghiệp vụ, Giải báo chí Quốc gia (5 năm liên tục Chi hội Đài PTTH Hưng Yên đều có hội viên tham dự và đạt Giải báo chí Quốc gia; đạt 01 Giải  Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và nhiều giải cao tại các kỳ Liên hoan truyền hình, Liên hoan Phát thanh toàn quốc). Tích cực động viên, khuyến khích hội viên tham gia Giải báo chí Nguyễn Văn Linh, các giải thể thao do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Hưng Yên và một số báo Trung ương tổ chức; tích cực viết tin, bài cho Đặc san Người làm báo, Trang thông tin điện tử của Hội...

Chi hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ gắn với chuyên môn, nhiệm vụ được giao của hội viên; cử hội viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Ban Thư ký Chi hội phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Đài PTTH tỉnh quản lý hội viên, triển khai việc đổi và cấp thẻ hội viên và thẻ nhà báo cho hội viên đủ tiêu chuẩn; xét kết nạp hội viên và làm tốt công tác thi đua - khen thưởng.

Bên cạnh những việc đã làm được, hoạt động của Chi hội nhà báo Đài PTTH Hưng Yên vẫn còn một số hạn chế như: chưa đảm bảo sinh hoạt theo quy định; chưa thực sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ, Quy chế quy định; chỉ khi có văn bản chỉ đạo, có sự kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc của cấp trên mới thực hiện. Bên cạnh đó, thời gian, kinh phí và cơ sở vật chất dành cho hoạt động của chi hội còn khó khăn.

Từ thực tiễn hoạt động của Chi hội nhà báo Đài PTTH Hưng Yên , có thể rút ra một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo như sau:

Thứ nhất, Hội Nhà báo là “mái nhà chung” của những người làm báo, vì vậy, không chỉ có lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh mà cả cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn và toàn thể hội viên đều phải cùng có trách nhiệm chăm lo xây dựng tổ chức Hội Nhà báo ngày càng vững mạnh. Trước hết là trách nhiệm chăm lo xây dựng các chi hội, câu lạc bộ. Bởi từng tổ chức cơ sở hội có vững mạnh thì Hội Nhà báo tỉnh mới vững mạnh.

Thứ hai, Ban Thư ký các chi hội phải là những người có kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động báo chí; có điều kiện, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động công tác hội. Thực tế đã chứng minh “cán bộ nào, phong trào đó”, nếu Ban Thư ký Chi hội có nghiệp vụ, kinh nghiệm, tâm huyết thì phong trào, hoạt động công tác hội của chi hội sẽ mạnh và chất lượng, hiệu quả.

Thứ ba, cùng với chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh cần quan tâm kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc, giúp các chi hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho các Ban Thư ký chi hội, đồng thời, tăng cường phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí thông qua việc gắn trách nhiệm của các Uỷ viên Ban Chấp hành với từng cơ quan báo chí về công tác Hội, tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí cho các chi hội hoạt động.

Thứ tư, quan tâm làm tốt công tác thi đua - khen thưởng để động viên khuyến khích các chi hội có thêm động lực phấn đấu. Những năm qua Hội Nhà báo tỉnh đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác thi đua - khen thưởng. Trong đó đặc biệt chú trọng khen thưởng chi hội và hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Chi hội và nhiệm vụ được các cấp Hội giao.

 
PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay2,422
  • Tháng hiện tại102,500
  • Tổng lượt truy cập2,947,703
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây