Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Báo Hưng Yên xuất bản số đầu

Thứ ba - 20/06/2023 15:17
Ngày 16/6/2023, Báo Hưng Yên đã tổ chức buổi lễ kỉ niệm 80 năm Báo Hưng Yên ra số đầu (6/1943 - 6/2023), đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo đối với giới báo chí tỉnh nhà. Người làm báo Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:
111
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỉ niệm.  Ảnh của Lê Hiếu, Báo Hưng Yên
Kính thưa đồng chí Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên!
Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Hôm nay, tôi rất phấn khởi được đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm xuất bản số báo đầu tiên của báo Hưng Yên (tháng 6/1943 – tháng 6/2023). Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Hưng Yên; quý vị đại biểu khách quý lời chúc sức khoẻ.

Thưa các đồng chí!

Quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (tháng 3/1943), phát huy giá trị “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, tháng 6/1943, Báo Bãi Sậy, cơ quan tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh ra số đầu và được lưu hành rộng rãi trong tỉnh. Đây là sự kiện đánh dấu Hưng Yên - vùng đất Phố Hiến nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ - là một trong những tỉnh sớm có tờ báo cách mạng của riêng mình. Tên Báo Bãi Sậy nhằm kế thừa, phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của cuộc khởi nghĩa cuối thế kỷ 19 do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo, có ý nghĩa như một quyết tâm tiếp lửa ý chí đấu tranh kiên cường, bền bỉ của vùng đất và con người Hưng Yên trước nhiệm vụ cách mạng lúc bấy giờ. Là cơ quan tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh Hưng Yên. Ngay sau khi ra đời, Báo Bãi Sậy đã đóng góp kịp thời vào việc động viên tinh thần cách mạng của Nhân dân trong xây dựng Mặt trận Việt Minh; vận động Nhân dân đoàn kết đứng lên đấu tranh chống thực dân, phong kiến. Những số báo đầu tiên của báo Bãi Sậy đã lên án, tố cáo tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp, khơi dậy lòng yêu nước của Nhân dân, củng cố lòng tin của quần chúng Nhân dân vào sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc của Đảng, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia Mặt trận Việt Minh.
Qua các giai đoạn cách mạng với các tên gọi khác nhau, Báo Hưng Yên luôn thực hiện tốt vai trò và chức năng của tờ báo đảng địa phương theo đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra. Công tác tuyên truyền trên Báo Hưng Yên đã góp phần khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng và Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các thế hệ người làm báo Hưng Yên luôn cống hiến hết mình cho tờ báo của Đảng bộ tỉnh, chú trọng trau dồi đạo đức cách mạng, có phẩm chất chính trị vững vàng của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, Báo Hưng Yên không ngừng phát huy truyền thống Bãi Sậy anh hùng, khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức, phương thức làm báo và đưa tin. Báo Hưng Yên điện tử có 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh với giao diện đẹp được thay đổi thường xuyên và ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng tính tương tác, tiện ích với công chúng. Bạn đọc có thể truy cập bằng máy vi tính và các thiết bị di động, phát huy thế mạnh cập nhật thông tin, sự kiện thời sự, vấn đề dư luận quan tâm trong và ngoài tỉnh để truyền tải nhanh nhất tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bạn đọc. Báo Hưng Yên luôn bám sát định hướng của tỉnh trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Báo Hưng Yên tích cực tham gia cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả... của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh là công cụ tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh, với chức năng là diễn đàn của Nhân dân, Báo Hưng Yên luôn chú trọng phản ánh tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và thực tiễn từ cơ sở. Thời gian qua, Báo Hưng Yên có nhiều bài viết sắc bén đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động, có những bài phóng sự, điều tra góp phần làm sáng tỏ những góc khuất của thực trạng đời sống kinh tế - xã hội… qua đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp giúp các cấp, các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, xử lý, khắc phục hạn chế, sai phạm, hướng bạn đọc đến điều hay, lẽ phải, giá trị nhân văn, điều tốt đẹp và có cái nhìn đa chiều về thực tiễn đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Với những thành tích, cống hiến của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong 80 năm qua, Báo Hưng Yên và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được Chính phủ tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các cấp, ngành khen thưởng...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Báo Hưng Yên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, nhiều cơ hội, thách thức đặt ra với báo chí nói chung và Báo Hưng Yên nói riêng. Do đó, để Báo Hưng Yên tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế trong hệ thống báo Đảng nói riêng và nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, đồng thời trên tinh thần phát huy thành tựu đạt được và truyền thống vẻ vang của Báo Hưng Yên qua 80 năm xây dựng và phát triển, tôi đề nghị Báo Hưng Yên quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất: Phải luôn coi trọng tính Đảng, tính định hướng của báo đảng địa phương với phương châm “Tích cực, chủ động định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội; trung thực, đa chiều và tạo sức lan toả rộng rãi”; “phải giải quyết hài hòa, thống nhất mối quan hệ giữa tính định hướng và tính hấp dẫn” của báo chí. Báo Hưng Yên phải không ngừng đổi mới, năng động bám sát mọi mặt đời sống xã hội, thông tin một cách nhanh nhạy các sự kiện thời sự, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của tỉnh Hưng Yên. Báo Hưng Yên đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Phản ánh chính xác, trung thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để  Báo Hưng Yên thực sự là tiếng nói của Nhân dân, cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, quê hương Hưng Yên phồn vinh, hạnh phúc và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; Củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính quyền. Báo Hưng Yên cần tham gia tích cực hơn nữa trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường giám sát, phản biện xã hội.

Để hấp dẫn hơn, Báo Hưng Yên cần mở các chuyên mục được đông đảo người dân quan tâm, những vấn đề mang tính dân sinh, những vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tiễn cuộc sống, những đề tài đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chuyên đề “nói và làm” hay “những việc cần làm ngay”.

Thứ hai: Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng; nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu, độc trong tình hình mới. Báo Hưng Yên phải đề cao trách nhiệm, chọn lọc thông tin, làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Thứ ba: Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, người làm báo ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm và năng lực, trình độ chuyên môn tốt. Mỗi người làm báo, trước hết, hãy học và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà báo lớn về phong cách và đạo đức làm báo. Phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ" và "Viết để làm gì? Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng". Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết với nghề, có khả năng miễn nhiễm cao với thói hư, tật xấu; không để tiêu cực chi phối, không bị tình cảm và lợi ích cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực trong mỗi tác phẩm báo chí.

Thường xuyên quan tâm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là sự phát triển báo chí trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên tham dự các lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng. Bên cạnh đó, cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải không ngừng tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, tìm tòi những cách làm mới, cách thể hiện sáng tạo để có nhiều tác phẩm, bài viết chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng. Ban Biên tập động viên cán bộ, phóng viên tích cực tham gia các giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải báo chí do các ngành và Hội Nhà báo tỉnh; tổ chức, khen thưởng xứng đáng các tác phẩm báo chí có chất lượng cao.

Thứ tư: Trong giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, báo chí thế giới, báo chí Việt Nam cùng với mọi ngành nghề trong xã hội đều có những bước chuyển mình để phù hợp với yêu cầu của thời đại công nghệ số. Báo Hưng Yên cần tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại và thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

Thưa các đồng chí!

Tôi tin tưởng rằng, với thành tích đạt được và bề dày truyền thống 80 năm, thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ và chính quyền giao phó, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ, phóng viên, người làm báo Báo Hưng Yên, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ tỉnh Hưng Yên trong suốt thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tích đổi mới và phát triển của tỉnh Hưng Yên. Chúc cán bộ, phóng viên, người làm báo luôn dồi dào sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 
nguoilambaohungyen.vn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,234
  • Tháng hiện tại102,216
  • Tổng lượt truy cập3,202,971
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây