Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên

Thứ tư - 19/07/2023 16:32
Ngày 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Hưng Yên  từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và đến hết nhiệm kỳ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh… 
111
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thành phố đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"  và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản về công tác xây dựng Đảng của Trung ương, của tỉnh; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 24/3/2022 về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận của Đảng, công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận trong các cấp ủy đảng, chính quyền và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố tăng 11,5%/năm (mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI tăng 10,5%). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo là 0,81%, hộ cận nghèo là 0,98%. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Năm 2021 đạt 2.765,522 tỷ đồng (đạt 264,49% dự toán tỉnh giao và 263,98% dự toán thành phố giao); năm 2022 đạt 3.083,663 tỷ đồng (đạt 245,66% dự toán tỉnh giao và 245,26% dự toán thành phố giao); 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1.274,448 tỷ đồng (đạt 70,22% dự toán tỉnh giao và 70,11% dự toán thành phố giao). Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế, lao động – việc làm được quan tâm, công tác an sinh xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…  

Thành phố đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ thành phố đầu tư xây dựng các công trình có tổng mức đầu tư lớn trên địa bàn; dự án xây dựng mạng lưới và nhà máy xử lý nước thải do UBND thành phố là chủ đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) với tổng mức đầu tư 26,408 triệu USD đã thi công xong, còn dư số vốn khoảng gần 10 triệu USD do tiết kiệm trong công tác đấu thầu, phương án thiết kế… UBND thành phố đề nghị tỉnh cho chủ trương để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngân hàng Keximbank vay lại nguồn vốn dư nêu trên để mở rộng mạng lưới thu gom xử lý nước thải của các phường, xã còn lại trên địa bàn thành phố; đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo rà soát và bổ sung cho thành phố hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở các nút giao thông mới trên địa bàn thành phố…

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản, các đại biểu đã tham luận một số nội dung như: Phát triển hạ tầng đô thị thành phố; tạo nguồn lực đầu tư; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng; phát triển đảng viên; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; phát triển kinh tế - xã hội; giải đáp các đề xuất, kiến nghị của thành phố…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên cũng như kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của thành phố trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị thành phố cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho phù hợp hơn với thực tiễn ở địa phương, đặc biệt quan tâm phát triển, quản lý đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của thành phố, phát triển thương mại, dịch vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, phát triển kinh tế toàn diện, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những kết quả đạt được của thành phố Hưng Yên trong nửa nhiệm kỳ qua, nhất là công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được phát huy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp cho ý kiến về một số đề xuất của thành phố, đồng thời chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế để Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên quan tâm khắc phục. Đồng thời nhấn mạnh, thành phố Hưng Yên phải có con đường riêng, cách làm riêng để phát triển xứng tầm là trung tâm của tỉnh…

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành phố Hưng Yên cần tiếp tục tăng cường, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đề cao nêu gương người đứng đầu. Rà soát các nghị quyết của các cấp thành các giải pháp cụ thể, gắn với điều kiện thực tế của thành phố. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giữ vững kỷ cương của Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ các cấp và các đoàn thể…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố tiếp tục huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quan tâm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giáo dục – y tế, hạ tầng thương mại – dịch vụ; tập trung đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai. Đánh giá toàn diện, tập trung vào các nội dung, hạng mục thiết yếu, quan trọng để xây dựng thành phố Hưng Yên thành đô thị loại II vào năm 2025, từ đó huy động nguồn lực, đầu tư có trọng điểm, không dàn trải. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
 

nguon: https://baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay2,727
  • Tháng hiện tại90,805
  • Tổng lượt truy cập2,936,008
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây