Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thứ tư - 01/03/2023 10:25

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cụ thể, Chỉ thị này đã yêu cầu đối với các Cụm, Khối thi đua, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Cụm, Khối thi đua của tỉnh thực hiện một số nội dung:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị: số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các văn bản của tỉnh: Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025).

- Tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc chuyên đề với những nội dung thiết thực, tạo động lực chuyển biến trong thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023; đặc biệt chú trọng các nội dung: công tác giải ngân vốn đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh phát động: phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên” giai đoạn 2022-2025; phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh” giai đoạn 2021-2025; phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025”; phong trào thi đua “Hưng Yên tăng cường thực hiện đề án chuyển đổi số” giai đoạn 2022-2025; phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội”; phong trào thi đua xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 và các phong trào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền và phát động các phong trào “Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2023”.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động Cụm, Khối thi đua, khắc phục các nội dung còn mang tính hình thức; xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, giải pháp tiêu biểu trong Cụm, Khối thi đua, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; Trưởng các Cụm, Khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; quan tâm phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cá nhân có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.
 

PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay6,054
  • Tháng hiện tại124,142
  • Tổng lượt truy cập2,969,345
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây