Thông cáo Báo chí phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên

Thứ tư - 03/01/2024 10:19
Ngày 02/01/2024, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) họp Phiên thứ bảy dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Phiên họp lần thứ Bảy nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh; thông qua Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Nội dung cụ thể như sau:

1- Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh họp định kỳ theo đúng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh và Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư trung ương Đảng, trong đó Thường trực Ban Chỉ đạo họp 09 Cuộc, Ban Chỉ đạo tỉnh họp 04 Phiên. Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành 30 văn bản; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2- Ban Chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tố tụng của tỉnh phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, giám định tư pháp, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đến cuối năm 2023, đã khẩn trương rà soát, đưa 7 vụ án, 1 vụ việc tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (riêng năm 2023 bổ sung 2 vụ án) vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, trong đó đã khởi tố 56 bị can/07 vụ án, đã đưa ra xét xử 04/07 vụ án với 27 bị cáo (riêng năm 2023 có 3 vụ án với 14 bị cáo); kết quả xét xử sơ thẩm 4 vụ án tại Tòa án nhân dân tỉnh có 04 án tù chung thân, 09 án tù giam từ 15-20 năm. Kết quả xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đến nay được cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ cao về thái độ nghiêm túc, kiên quyết của Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơ quan chức năng, mang tính giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật với tinh thần “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu, làm đến đó; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật”. Hiện nay, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng mở rộng điều tra một số vụ án và khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hai vụ án được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo trong năm 2023 là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, điển hình của “tham nhũng vặt” và dư luận xã hội rất bức xúc cũng cần phải được nghiêm trị theo quy định của pháp luật bên cạnh những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm.

3- Ban Chỉ đạo tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định, đặc biệt là đã thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là về công tác cán bộ (luân chuyển cán bộ, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thí điểm thực hiện chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương....); tăng cường kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch hoạt động, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; tăng cường rà soát, khắc phục bất cập, sơ hở và sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành 02 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 24 tổ chức đảng và 33 đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát trong một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đặc biệt là, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh đã kết thúc và ban hành kết luận cuộc thanh tra, kết luận cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện. Năm 2023, các cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 457 đảng viên, trong đó có 33 đảng viên bị phạt tù.

4- Tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ và đột xuất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Trung ương về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trong năm 2023, nhờ đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan trong khối nội chính và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của Nhân dân, tình hình tham nhũng, tiêu cực tiếp tục có chiều hướng chuyển biến tích cực; kỷ cương pháp luật, kỷ luật Đảng được tăng cường; nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực thi chức trách, nhiệm vụ và chấp hành pháp luật được nâng cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh; tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; nguyên nhân, nguy cơ, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật chưa được loại trừ; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương; một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, năm 2024 Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh gắn với việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong một số hoạt động; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức, có quyền; định hướng cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ; chỉ đạo, phối hợp đồng bộ các cơ quan tư pháp, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, dư luận xã hội bức xúc, Nhân dân quan tâm; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ trong xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý thông tin về vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên trân trọng Thông báo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,591
  • Tháng hiện tại102,669
  • Tổng lượt truy cập2,947,872
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây