Tỉnh Hưng Yên: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Thứ sáu - 31/03/2023 10:51
Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch số 179-KH/TU về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở; các đồng chí cấp ủy viên các cấp chỉ đạo triển khai sâu rộng, nghiêm túc, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong Tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh và xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chỉ đạo giới thiệu nội dung Tác phẩm gắn với các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 vào sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, thực hiện ngay trong tháng 4/2023 và tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9,...

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và công tác đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị.

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nghiên cứu khoa học,... làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác PCTN tiêu cực ở nước ta; kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong đấu tranh PCTN, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay ở các cấp; đồng thời, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong Tác phẩm để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực ở mỗi cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Khuyến khích hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, sản xuất phim tài liệu, phim ngắn, các tác phẩm báo chí, xuất bản, tham gia các cuộc thi, giải báo chí do Trung ương phát động (Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm, vàng lần thứ VIII - năm 2023, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ Tư, năm 2022-2023, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023,...) để tuyên truyền, làm sáng tỏ về công tác PCTN, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta được trình bày trong Tác phẩm.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các chương trình, phóng sự, bài viết chuyên sâu làm rõ những giá trị về lý luận và những vấn đề rút ra từ thực tiễn trong công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực ở nước ta thời gian qua; các tổ chức, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tăng cường chỉ đạo đăng tải các nội dung trong Tác phẩm trên các trang thông tin, cổng thông tin điện tử, thông tin nội bộ, trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội... để tuyên truyền sâu rộng nội dung Tác phẩm đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phản ánh ghi nhận, đánh giá của các học giả, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về nội dung Tác phẩm.

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các cấp tích cực chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ở nước ta; nhận diện, chỉ rõ luận điệu, âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả; theo dõi, phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trong việc tuyên truyền, đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái.

Trường Chính trị tỉnh tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về “công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Tổ chức nghiên cứu biên soạn các nội dung chính của Tác phẩm thành tài liệu giảng dạy, đưa nội dung Tác phẩm vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường.

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu phục vụ sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho các tổ chức Đảng và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân; phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp về công tác PCTN, tiêu cực và giới thiệu nội dung cốt lõi của Tác phẩm.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đưa các nội dung của Tác phẩm vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Văn Linh; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục đào tạo; bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên các nhà trường; mở các lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.

Chủ trì biên soạn các tài liệu để tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; biên soạn, đưa vào bản tin Thông báo nội bộ những nội dung cốt lõi của Tác phẩm, phục vụ sinh hoạt chi bộ từ tháng 4/2023; tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng về nội dung Tác phẩm gắn với tuyên truyền công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực và biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác PCTN, tiêu cực của nước ta…
 

PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3931-2.jpg
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay639
  • Tháng hiện tại3,170
  • Tổng lượt truy cập2,372,571
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây