Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên

Thứ hai - 12/06/2023 10:29

Ngày 9/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh và 75 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. 

111
Các đại biểu dự hội nghị
 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 4/1/2023 của UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), từng ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh đều có những cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân lao động và Nhân dân hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua, đến nay toàn tỉnh có 83/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 19/139 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 99 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.
111
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Trải qua nhiều giai đoạn của đất nước, phong trào thi đua yêu nước luôn phát triển theo dòng chảy lịch sử, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ và tạo động lực để mọi tầng lớp Nhân dân cùng đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc mà phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, cũng như 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị mỗi cá nhân được tuyên dương cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tiêu chí cụ thể, tránh hình thức. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp và quan tâm khen thưởng cơ sở, nơi khó khăn...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh một lần nữa khẳng định ý nghĩa, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những dấu ấn từ khi tỉnh Hưng Yên được tái lập (tháng 1/1997) đến nay. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua để khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tiếp tục thực hiện các các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương; chú trọng việc quán triệt, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

111
Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp, hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. 

111
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị

Tại hội nghị, 75 điển hình, tiên tiến được tỉnh biểu dương, khen thưởng. Trong đó có 37 tập thể, 36 cá nhân và 2 hộ gia đình.
 

nguon: https://baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay1,995
  • Tháng hiện tại60,401
  • Tổng lượt truy cập3,161,156
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây