Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm

Thứ năm - 13/07/2023 16:46
Ngày 12/7, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
111
Các đại biểu dự hội nghị
 

6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên giáo. Ngành tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng; xây dựng kế hoạch triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tích cực tham mưu thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai các kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01) và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tham mưu tổ chức hiệu quả cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”…

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ, ngày kỷ niệm và công tác định hướng dư luận xã hội được chú trọng; thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong tỉnh; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu lịch sử Đảng, công tác khoa giáo, hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Trong 6 tháng cuối năm, ngành tuyên giáo các cấp tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; duy trì triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tham mưu tổ chức trao giải Cuộc thi viết chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Nhất, năm 2023; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01, Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong 6 tháng cuối năm 2023…

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt hơn công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành tuyên giáo trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai và đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đánh giá đúng những kết quả đạt được, rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng; chú trọng tham mưu để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội; chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đồng chí lưu ý Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và văn bản chỉ đạo của tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở. Tiếp tục tham mưu, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của ngành để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới…

111
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 
nguon: https://baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay2,634
  • Tháng hiện tại74,286
  • Tổng lượt truy cập3,175,041
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây