Hội Nhà báo Thái Bình: Tình hình hoạt động và việc triển khai Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư

Thứ sáu - 24/12/2021 10:28
Những năm qua, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh và Trung ương Hội. Đội ngũ cán bộ từ Ban Chấp hành đến Thư ký các chi hội cơ bản ổn định, hầu hết có vị trí lãnh đạo ở các cơ quan báo chí, có uy tín và kinh nghiệm công tác, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Đời sống cán bộ, hội viên tương đối ổn định, đó là điều kiện thuận lợi cho hoạt động hội, góp phần quan trọng vào kết quả chung trong hoạt động báo chí và công tác xây dựng Hội. 
111
Nhà báo Kim Thoa, Phó TBT Báo Thái Bình chia sẻ việc triển khai Chỉ thị 43 của Ban Bí thư tại HNB Thái Bình
Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình hiện nay có 97 hội viên đang sinh hoạt ở 3 chi hội trực thuộc gồm: Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội, Chi hội Nhà báo Báo Thái Bình và Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 4 cơ quan báo chí của Trung ương có đại diện thường trú tại Thái Bình tham gia sinh hoạt tại Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh  là: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đầu tư,  Tạp chí Người Cao tuổi và Tạp chí Thế giới ảnh.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự ủng hộ, động viên của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và nhân dân trong tỉnh, báo chí Thái Bình đã có nhiều đổi mới, phát triển, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, cổ vũ kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Phản ánh, phê phán kịp thời những biểu hiện tiêu cực, những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình và Báo Thái Bình luôn bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo chí. Hiện nay, Báo Thái Bình phát hành gần 8 nghìn bản báo in hằng ngày, nội dung tờ báo cập nhật các vấn đề, sự kiện của tỉnh, chuyên đề theo sát sự chuyển động của tỉnh mang tính định hướng, tổng kết kinh nghiệm, chuyên sâu về từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Báo điện tử chú trọng thực hiện loại hình video chất lượng trên nền tảng Internet đồng thời xây dựng Fanpage Báo Thái Bình điện tử trên các nền tảng mạng xã hội để chuyển tải thông tin đến nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Đến nay Báo điện tử Thái Bình có gần 245.000.000 lượt độc giả truy cập. Đặc biệt những tác phẩm bình luận, phân tích, nhận định, hướng dẫn dư luận xã hội trước những vấn đề mới, vấn đề lớn, phức tạp được dư luận đánh giá cao. Từ năm 2015 đến nay, Báo đã giành được 38 giải thưởng báo chí Quốc gia và toàn quốc các loại, trong đó có 7 giải Báo chí Quốc gia ; 3 năm liền đạt giải giải Búa Liềm Vàng. 

Cùng với việc đầu tư, đổi mới trang thiết bị hiện đại cho sản xuất chương trình và phát sóng, trong những năm qua Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình luôn quan tâm nâng cao chất lượng chương trình. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình thực hiện sản xuất và phát sóng 1 kênh truyền hình với thời lượng 19h/ngày gồm 4 Bản tin thời sự trong tỉnh, 1 bản tin 18h45, 2 Bản tin trong nước, 2 Bản tin thời sự Quốc tế, 4 bản tin thời tiết nông vụ, 4 bản tin thời tiết trong ngày và bản tin An ninh trật tự trong tuần. Duy trì thực hiện 50 chuyên mục hàng tháng; 10 chương trình văn nghệ trong tuần. Về phát thanh, duy trì thời lượng chương trình phát thanh 19 giờ/ngày. Trên sóng phát thanh hàng ngày duy trì thực hiện tổng số 70 chương trình, chuyên mục. Trong đó hằng ngày duy trì 3 bản tin thời sự trong tỉnh, bản tin kinh tế thị trường, bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin trong nước và bản tin quốc tế.

 Kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình được phát trên 12 hạ tầng truyền dẫn khác nhau, gồm: Kênh 31 truyền hình cáp VTC phủ sóng toàn quốc với tiêu chuẩn HD; hệ thống truyền hình cáp của VTV, MyTV, FPT; kênh truyền hình số mặt đất phủ sóng các tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng sông Hồng; 3 hạ tầng số cho các thiết bị di động gồm YouTube, Facebook và mới đây nhất là TBTV Go giúp quảng bá hình ảnh, cập nhật thông tin kịp thời đến với các tỉnh, thành trong cả nước và người Thái Bình ở nước ngoài. 

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình cũng rất tích cực hưởng ứng, tham gia các Giải báo chí do Trung ương và địa phương tổ chức và nhiều năm liền đạt giải cao. Tại Giải báo chí Quốc gia năm 2020, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đã đạt Giải C Giải Báo chí Quốc gia với tác phẩm “Đêm trắng đưa rừng về biển”.

Tạp chí Văn nghệ với đặc thù riêng luôn thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của mình. Tạp chí đã phản ánh trung thực, đậm nét, phong phú đời sống của nhân dân lao động; tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Những năm qua, Tạp chí luôn được cải tiến về nội dung và nâng cao chất lượng, mở thêm nhiều chuyên mục được dư luận quan tâm. Hiện nay Tạp chí đạt lượng phát hành gần 1.000 bản/kỳ.

 Các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại Thái Bình đang sinh hoạt tại Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Thế giới ảnh luôn bám sát địa bàn, phản ánh kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, những điển hình tiên tiến, phong trào thi đua trong công tác, lao động sản xuất của nhân dân để giới thiệu, tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo Trung ương làm cho bạn đọc cả nước và quốc tế hiểu rõ hơn mảnh đất và con người Thái Bình ngày càng đổi mới, phát triển.
Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW thiết thực, hiệu quả. Tập trung phổ biến quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng, tính chủ động, hiệu quả trong các hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông mới. 

Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho hội viên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong các Chi hội; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên; chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp và hiện đại; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội.

Thường xuyên tổ chức cho hội viên nghiên cứu, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Qua đó, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các Chi hội, phóng viên, biên tập viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả.    

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo.

- Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo để nâng cao hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo, nhất là những người làm báo ở địa phương.

- Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan quản lý báo chí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cấp thẻ hội viên, thẻ nhà báo cho những đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để họ có đầy đủ giấy tờ pháp lý, yên tâm trong quá trình tác nghiệp. 

- Cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa, bổ sung kinh phí hoạt động hàng năm cho các cấp Hội Nhà báo để nâng cao chất lượng hoạt động của của Hội. Cụ thể là tăng tiền giải thưởng Giải Báo chí hàng năm; tiền hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; nhuận bút Đặc san Người làm báo và bổ sung kinh phí để mua sắm các trang thiết bị, trụ sở làm việc của Văn phòng Hội.                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,374
  • Tháng hiện tại48,492
  • Tổng lượt truy cập1,315,449
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây