Xây dựng nền nếp, kỷ cương trong hoạt động Hội

Thứ năm - 18/03/2021 11:03
Đó là phương châm hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm PT – TH Quân đội nhân dân Việt Nam mà Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn – Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm PT - TH Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, đặc biệt là sau khi được nâng cấp từ Chi hội lên Liên Chi hội vào năm 2018 và sau khi Đại hội Liên Chi hội được tổ chức thành công tốt đẹp vào tháng 8/2018 thì các hoạt động của LCH đã có rất nhiều những bước ổn định, nền nếp, phát triển từng ngày. Khẳng định thêm, Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn chia sẻ:

Nòng cốt là các hội viên - những nhà báo chiến sĩ

Thực hiện nền nếp, kỷ cương chính là nguyên tắc căn bản để xây dựng, giữ gìn và định hình phát triển của bất kỳ một tổ chức, đơn vị nào. Hiểu được điều này, Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm PT – TH Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định: Là một tổ chức Hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, với nòng cốt là các hội viên đều là những nhà báo chiến sĩ thì việc xây dựng và thực hiện nền nếp, kỷ cương là điều kiện tiên quyết để duy trì sinh hoạt Hội, phát triển công tác Hội, để các hội viên có môi trường và cơ hội làm nghề, phát triển nghề một cách vững chắc.

111
Buổi lễ ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước tiên, trong xây dựng nền nếp kỷ cương được Liên Chi hội quán triệt thực hiện từ việc nghiêm túc triển khai các quy định, hướng dẫn của Hội Nhà báo như: Hằng năm tổ chức tổng kết công tác Hội và bình xét thi đua - khen thưởng theo Hướng dẫn của Hội Nhà báo để kịp thời tìm rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục khuyết điểm và biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội; tổ chức Đại hội để kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành theo đúng thời gian và quy định… Ngoài ra, Ban Chấp hành Liên chi hội thường xuyên quán triệt tới các Chi hội về việc phổ biến và chấp hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo (những quy định này được xây dựng trên cơ sở thực hiện Điều 8 của Luật Báo chí năm 2016, và đáp ứng kịp thời với sự phát triển của đời sống xã hội và đời sống báo chí).

Là một cơ quan báo chí Quân đội, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam xác định luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động, kiên quyết không để chệch hướng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí đối với công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và phản ánh mọi mặt đời sống xã hội. Do vậy, Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm PT – TH Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm Luật Báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Đến nay, các hội viên của Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm PT – TH Quân đội nhân dân Việt Nam không mắc bất cứ một sai phạm nghề nghiệp nào. Đặc biệt, đối với quy định sử dụng mạng xã hội, Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm PT – TH Quân đội nhân dân Việt Nam quán triệt không đưa những bài viết, bình luận cá nhân về các vấn đề chung của xã hội, đất nước, Quân đội lên các trang mạng xã hội, với tư cách là một quân nhân và là một nhà báo, chỉ cung cấp các thông tin chính thức theo các cơ quan chức năng có thẩm quyền trên các phương tiện thông tin chính thống, có sự kiểm duyệt của Ban Giám đốc Trung tâm PT – TH Quân đội nhân dân Việt Nam.

111
Phóng viên Kênh TH QPVN tác nghiệp tại Giải bắn súng quân dụng, Hội nghị Tư lệnh lục quân và Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước Asean năm 2014.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Liên Chi hội cũng thường xuyên họp để xác định phương hướng hoạt động của Liên Chi hội. Liên Chi hội duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn vào sáng thứ Hai hằng tuần. Trong các buổi sinh hoạt này, ngoài việc rút kinh nghiệm, Liên Chi hội còn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phạm vi nội bộ. Đặc biệt, Liên Chi hội xác định hằng năm gửi tác phẩm tham gia giải báo chí các cấp và Liên hoan Phát thanh toàn quốc định kỳ 2 năm/1 lần, Liên hoan Truyền hình Toàn quốc định kỳ 1 năm/1 lần; Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí Toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)…Vì vậy, thông qua các cuộc họp, Ban Chấp hành Liên Chi có thể định hướng, gợi mở, đồng thời là nơi để các hội viên thể hiện sức sáng tạo, trình bày ý tưởng của mình. Qua đó đã trực tiếp góp phần nâng cao trình độ kiến thức, năng lực chuyên môn cho các hội viên, đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình do Trung tâm sản xuất và phát sóng trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Ban Kiểm tra của Liên Chi hội thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các hội viên; kịp thời triển khai thực hiện Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Cuối năm, Ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Thẻ của 248 Hội viên để đảm bảo quản lý, sử dụng Thẻ Hội viên nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra mất hoặc thất lạc.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương là chủ trương, giải pháp quan trọng

Có thể nói, là một tổ chức Hội thuộc Quân đội nên Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm PT - TH Quân đội nhân dân Việt Nam xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bảo đảm cho đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các Chi hội thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt Hội, xây dựng tổ chức chính quy, chấp hành tốt các quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Luật Báo chí, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

111
Ảnh phóng viên, hội viên của LCH NB Trung tâm PT - TH Quân đội nhân dân Việt Nam tác nghiệp.

Để công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Ban Chấp hành Liên Chi hội luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, kinh nghiệm, phương pháp quản lý con người, giải quyết các vấn đề nảy sinh về tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, đặc biệt là các phóng viên trẻ. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính; kết hợp giáo dục với sử dụng biện pháp hành chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đồng thời, Ban Chấp hành Liên Chi hội xác định nếu có trường hợp vi phạm quy định đạo đức người làm báo sẽ tiến hành xử lý nghiêm minh, dân chủ, công bằng, minh bạch. Nhờ đó đến nay, trong toàn Liên Chi hội của chúng tôi chưa có một trường hợp nào vi phạm.

Chúng tôi, những người làm báo trong Quân đội, nằm trong tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam, luôn cố gắng chủ động nắm bắt những ưu, nhược điểm trong hoạt động Hội, đưa ra các giải pháp căn cốt để bắt nhịp kịp thời xu hướng đổi mới của báo chí hiện nay. Để làm được điều này, phụ thuộc rất lớn vào vai trò Ban Chấp hành Liên Chi hội và sự tự giác nỗ lực mỗi hội viên, nhà báo. Theo đó, tổ chức Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tăng cường kỷ cương, nền nếp hoạt động Hội, làm cơ sở xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, cùng với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.


Hà Vân (Ghi)
Nhà báo và Công luận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHIM TÀI LIỆU
PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg TS9-3760-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3856-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-5014.jpg NIK-4980.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-4995.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay660
  • Tháng hiện tại47,794
  • Tổng lượt truy cập734,375
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây