Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII)

Thứ tư - 01/12/2021 21:07
Ngày 1/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương…
111
Các đại biểu dự hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội quyết định không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh, thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng. Để triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành các văn bản rất quan trọng về thi hành Điều lệ Đảng và về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng. Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII; Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Các quy định, hướng dẫn liên quan về công tác thi hành Điều lệ Đảng; về công tác tổ chức, cán bộ, công tác công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là những văn bản đặc biệt quan trọng. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nội dung của Hội nghị đặc biệt quan trọng giúp các cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh nắm vững, hiểu sâu Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về những điều đảng viên không được làm; về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo; về việc miễn nhiệm, từ chức, trên cơ sở đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.
111
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc hội nghị
Trong buổi sáng, các đại biểu được nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương quán triệt về 2 nội dung: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
111
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục được nghe các báo cáo viên của Ban Tổ chức Trung ương sẽ truyền đạt về 4 nội dung: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.
111
Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương quán triệt các quy định tại hội nghị

Toàn bộ những chuyên đề báo cáo viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương quán triệt là những quy định và cấp ủy để cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn vừa qua về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cho từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiện quả lãnh đạo của Đảng bộ và các cấp ủy; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh của Đảng.
111
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát lại những kết quả quan trọng mà Hội nghị đã đạt được, đồng thời yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các huyện ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ triển khai và chỉ đạo cấp cơ sở tăng cường tổ chức nghiên cứu quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương theo hướng Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12, khóa 13) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các cơ quan thông tin - tuyên truyền kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, điểm mới của các quy định sâu rộng đến cán bộ đảng viên, nhằm thiết thực vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời cần tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo tiền đề quan trọng phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

 
Nhân Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay752
  • Tháng hiện tại37,689
  • Tổng lượt truy cập1,304,646
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây