Hưng Yên: Công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ hai - 31/05/2021 23:20

Ngày 31.5.2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Nghị quyết số 213). 

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Quyết nghị: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Nghị quyết số 213 có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVII,

NHIỆM KỲ 2021-2026
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ công tác
 1 Nguyễn Thị Anh 1/1/1973 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
2 Nguyễn Tuấn Anh 16/11/1976 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên
3 Phạm Huy Bình 20/8/1964 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên
4 Trần Tùng Chuẩn 22/5/1976 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
5 Nguyễn Văn Công 4/1/1964 Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI 
6 Bùi Thế Cử 17/9/1978 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên
7 Trịnh Văn Diễn 25/12/1963 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên
8 Nguyễn Văn Đoan 23/10/1964 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Mỹ
9 Lê Văn Đoàn 4/5/1971 Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến
10 Nguyễn Văn Đoàn 21/2/1978 Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Phù Cừ
11 Đặng Thị Gấm 26/11/1978  
Phó Trưởng ban
 Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI
12 Mai Xuân Giới 31/12/1975 Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Ân Thi
13 Chu Quốc Hiệu 5/10/1968 Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện
Văn Giang
14 Lê Quang Hòa 4/2/1976 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ
15 Nguyễn Thị Thu Hoài 30/7/1973 Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hưng Yên
16 Phạm Khắc Huân 30/6/1982 Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI
17 Bùi Mạnh Hùng 1/8/1978 Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI
18 Nguyễn Lê Huy 24/12/1977 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban
Nội chính Tỉnh ủy
​​​​​Hưng Yên
19 Cao Quang Hưng 2/4/1979 Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban
Dân vận Tỉnh ủy
​​​​Hưng Yên
20 Lê Văn Hưng 14/9/1965 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên
21 Nguyễn Duy Hưng 22/5/1971 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên
22 Đỗ Thị Hương 4/5/1978 Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên
23 Quách Thị Hương 11/8/1977 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên
24 Trần Thị Tuyết Hương 10/12/1972 Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên
25 Nguyễn Bật Khánh 7/6/1970 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Lâm
26 Lê Văn Khuê
(Thượng tọa Thích
Thanh Khuê)
9/8/1971 Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hưng Yên
27 Phạm Văn Khuê 12/12/1974 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên
28 Vũ Văn Kiên 4/1/1979 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh
Hưng Yên
29 Trần Thanh Liêm 19/8/1966 Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Tô Hiệu Hưng Yên
30 Vũ Hồng Luyến 29/3/1983 Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên
31 Hoàng Thị Minh Nghĩa 18/8/1972 Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hưng Yên
32 Doãn Thị Nguyệt 22/11/1973 Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hưng Yên
33 Doãn Anh Quân 30/5/1964 Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND
huyện Tiên Lữ
34 Đinh Hồng Quyên 20/9/1978 Chánh Văn phòng
Huyện ủy Văn Lâm
35 Đặng Ngọc Quỳnh 9/11/1963 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên
36 Nguyễn Đức Sơn 10/2/1970 Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Khoái Châu
37 Nguyễn Thành Sơn 21/11/1975 Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên
38 Phạm Thái Sơn 20/3/1969 Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Kim Động
39 Đỗ Tiến Sỹ 2/11/1965 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh
Hưng Yên
40 Nguyễn Đức Tải 8/1/1970 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên
41 Lương Minh Thanh 17/11/1975  Giám đốc Công ty
Điện lực Hưng Yên
42 Nguyễn Trung Thành 24/1/1970 Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI
43 Vũ Văn Thắng 3/10/1969 Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên
44 Vũ Trọng Thoan 4/2/1974 Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên
45 Đoàn Khắc Thuận 31/12/1969 Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
Hưng Yên khóa XVI
46 Trần Thị Thanh Thủy 2/6/1973 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy
Mỹ Hào
47 Lê Xuân Tiến 21/8/1972 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên
48 Trần Quốc Toản 25/7/1973 Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
Hưng Yên
49 Đỗ Minh Tuân 2/5/1964 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên
50 Lê Văn Tuấn 25/12/1965 Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên
51 Nguyễn Thị Thanh Tuyết 13/9/1969 Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Liên đoàn Lao động tỉnh
Hưng Yên
52 Trần Quốc Văn 16/7/1968 Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh
Hưng Yên
53 Nguyễn Văn Viện 5/1/1971 Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên
 
* Danh sách xếp theo vần: A, B, C…
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu của tỉnh Hưng Yên là 53 đại biểu. Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 53 đại biểu.


 
Theo Báo Hưng Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay3,444
  • Tháng hiện tại29,845
  • Tổng lượt truy cập1,492,678
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây