Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII

Thứ tư - 08/12/2021 17:26
Trong 2 ngày 7 và 8/12/2021, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII đã diễn ra Kỳ họp thứ Năm. Dự phiên khai mạc có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các ông, bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.
111
Toàn cảnh Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII
111
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
111
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp 
111
Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm
những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân quan tâm
111
Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Xem xét, ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2022; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; quy định mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhằm điều chỉnh kịp thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; các Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2021; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh và Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiến hành chất vấn thủ trưởng các ngành, lĩnh vực đối với một số nhiệm vụ được cử tri quan tâm, yêu cầu giải trình, làm rõ. Kỳ họp sẽ tiến hành xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các vị đại biểu có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Để chuẩn bị cho nội dung Kỳ họp, các cơ quan, đơn vị liên quan đã rất tích cực tham mưu, thẩm định, thẩm tra với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng các nội dung trình tại Kỳ họp. Những nội dung HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nội dung Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. 

Theo đó, năm 2021, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với sự quan tâm chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh luôn được kiểm soát, đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân; tình hình kinh tế - xã hội đạt được kết quả tích cực so với bình quân chung của cả nước. Hoàn thành toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,52%, cao hơn so kế hoạch và so với năm 2020 (KH tăng 6,0%; năm 2020 tăng 6,26%).

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu tổng quát thực hiện năm 2022 là: Quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; bảo đảm chủ động tự cân đối ngân sách. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, chú trọng hơn ở các khu vực trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%. Giá trị sản xuất: Xây dựng tăng 5%; thương mại, dịch vụ tăng 5,5%; nông nghiệp, thuỷ sản tăng 2,2%.

Tại Kỳ họp thứ Năm, HNĐND tỉnh khóa XVII các đại biểu còn được nghe đại diện các sở, ban, ngành trình bày các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tạm giao số lượng người người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc tỉnh Hưng Yên năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo công tác xét xử năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022; Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp; Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia tại các Tổ thảo luận; Thường trực HĐND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Báo cáo hoạt động của thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, giải trình làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh nêu.


Kỳ họp tiến hành thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022; Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên. 

 

Nhân Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,405
  • Tháng hiện tại38,342
  • Tổng lượt truy cập1,305,299
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây