UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông các cấp dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới

Thứ ba - 16/02/2021 15:49
Nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện khoanh vùng cách ly, dâp dịch hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký Thông báo số 30/TB-UBND ngày 16/2/2021 thông báo Kết luận của UBND tỉnh vể công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch, của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế, đắc biệt là Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công điện số 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 và Công văn số 248-KGVX ngày b02/02/2021 của UBND tỉnh; chủ động phát hiện, cách ly, xét nghiệm nhanh, chính xác, tổ chức phong tỏa, dập dịch kịp thời, hiệu quả.

2. Thực hiện nghiêm việc không tập trung đông người nơi công cộng. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện ngay việc đóng cửa, không đón khách tại các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cho đến khi có thông báo mới.

3. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng, các hoạt động cung cấp dịch vụ... trên địa bàn tỉnh: 

- Tạm dừng tiếp nhận người lao động đến từ huyện Cẩm Giàng, huyện Chí Linh và xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đến khi có thông báo mới;

- Đối với lao động đến từ tỉnh ngoài, đặc biệt người đến từ các xã từng có ca dương tính với Virut Sars-Cov-2 từ sau ngày 27/01/2021 đến nay, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phải thực hiện khai báo y tế và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Virut Sars-Cov-2 mới được trở lại nơi làm việc và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia; Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng, cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh chủ động liên hệ cơ sở y ế để đăng ký lịch xét nghiệm cho người lao động của đơn vị mình, không cho phép người lao động chưa có xác nhận âm tính được làm việc; kiểm soát, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật việc tiếp nhận người lao động và thực hiện biện pháp pòng, chống dịch;

4. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể, chính quyền trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình thực hiện khai báo y tế; phối hợp với Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với người trở về tỉnh từ vùng có dịch; yêu cầu người lao động từ tỉnh Hải Dương tạm thời chưa trở lại tỉnh làm việc, trường hợp đặc biệt phải có kết quả xét nghiệm âm tính theo quy định.

5. Sở Y tế:
- Cung cấp thông tin về cơ sở y tế địa phương thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm người lao động từ tỉnh ngoài trở về tỉnh làm việc; cung cấp thông tin vùng có dịch, giãn cách xã hội theo yêu cầu tại mục 3;

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định tăng thêm cơ sở xét nghiệm Virut Sars-Cov-2 tại các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/02/2021; 
 
- Bổ sung lấy mẫu xét nghiệm; chỉ đạo kịp thời phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm nhanh nhất, sớm cho người lao động trở lại nơi làm việc, phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Phối hợp với Ban Quản lý  các khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, cấp xã, chủ các doanh nghiệp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những người làm công việc có nguy cơ lây nhiễm cao; bố trí lực lượng, tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch; triển khai các biện pháp giảm thời gian lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm có kết quả trong ngày;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ kịp thời; hiệu quả công tác xét nghiệm;

- Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện nhanh, đầy đủ các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện; kiểm soát chặt chẽ người từ Hải Dương và các địa phương có dịch về tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch khác.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện đảm nhận việc quản lý, vận hành các khu cách ly tập trung cấp huyện; thực hiện nghiêm ngặt các quy trình trong khu cách ly  tập trung cấp huyện; thực hiện nghiêm ngặt các quy trình trong khu cách lý, tránh lây nhiệm chéo. Việc bố trí khu cách ly tập trung theo Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế;

- Phối hợp với UBND cấp huyện dự phòng sẵn sàng, đảm bảo mỗi huyện có tối thiểu 02 điểm cách ly tập trung, mỗi điểm tối thiểu 100 giường;

- Tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch dự phòng bổ sung thêm 03 khu cách ly tập trung cấp tỉnh.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh đảm bảo tài chính phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/02/2021.

9.  Tiếp tục cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông các cấp dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.
Sở GD&ĐT phối hợp với Đài PT&TH Hưng Yên hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh học trực tuyến, từ xa với hình thức phù hợp.

10. UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Tiếp tục chủ động triển kai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý, đặc biệt là việc rà soát nhanh nhất các đối tượng F1, F2, F3 liên quan đến các ca dương tính đã được công bố, chia sẻ ngay thông tin cho các cơ quan, địa phương liên quan;

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp xã, tổ phòng, chống cấp thôn "đi từng ngõ, gỡ từng nhà, rà từng đối tượng" (lưu ý các khu vực nhà trọ cho người lao động, sinh viên) yêu cầu tất cả người từ huyện Cẩm Giàng, huyện Chí Linh đến địa phương, người địa phương về từ vùng dịch thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi người dân tự giác khai báo y tế, chủ động tố giác người từ vùng có dịch  về địa phương nhưng trốn khai báo y tế, trốn cách ly theo quy định. Tuyên truyền, vận động người thân từ tỉnh ngoài tạm thời chưa về tỉnh;

- Chỉ đạo rà soát quy trình, tổ chức quản lý chặt chẽ công tác phòng chống dịch tại các khách sạn tổ chức cách ly tập trung, đảm bảo không để lây nhiễm chéo.

11. Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND đến trực tiếp các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, chủ thầu xây dựng, cung cấp dịch vụ trên địa bàn quản lý. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn quản lý.

12. Đề nghị UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài PT&TH Hưng Yên, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện truyền thông, tuyên truyền phòng, chống dịch thường xuyên, đúng mực, không gây hoang mang, lo lắng cho người dân; yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluzone; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K "Khẩu trang - Kháng khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế", nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người; tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch tại bệnh viện, công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, chợ... tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi , vùng có dịch, tạm dừng làm việc tại các doanh nghiệp trong vùng dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội, trường hợp cần thiết thì yêu cầu ở lại vùng dịch, đến khi hết dịch; kêu gọi người dân tự khai báo y tế, chủ động tố giác người từ vùng dịch về địa phương nhưng trốn khai báo y tế, trốn cách ly theo quy định.
 

Nguồn tin: .

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHIM TÀI LIỆU
PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg TS9-3760-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3856-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-5014.jpg NIK-4980.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-4995.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay217
  • Tháng hiện tại1,765
  • Tổng lượt truy cập751,224
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây