Thông cáo báo chí phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên

Thứ ba - 25/06/2024 08:37
Ngày 24/6/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên ban hành Thông cáo báo chí Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên.

Nội dung như sau: Ngày 24/6/2024, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã họp Phiên thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm thảo luận, đánh giá và cho ý kiến một số nội dung: (i) Kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh; (ii) Báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; (iii) Báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 08-QĐ/BCĐ ngày 07/5/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tại Phiên họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thống nhất một số nội dung sau:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hoàn thành tốt các mặt công tác với các kết quả cụ thể, nổi bật là:

1. Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; chuyển đổi vị trí công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; rà soát, khắc phục bất cập, sơ hở và sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách; thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra và của kiểm toán nhà nước. Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 29 văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; qua đó nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định. Trong 06 tháng đầu năm 2024, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng (đang thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với 13 tổ chức đảng), thi hành kỷ luật 211 đảng viên (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023) do vi phạm các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện trên địa bàn tỉnh. Xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong các vụ án đã được Toà án nhân dân các cấp đưa ra xét xử, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; bảo đảm đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương, cơ sở. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận về thực trạng công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương, cơ sở để chấn chỉnh, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã hoàn thành cuộc kiểm tra theo Quyết định số 08-QĐ/BCĐ ngày 07/5/2024 về công tác kê khai tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 11 tổ chức đảng và 15 đảng viên; qua kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm, khuyết điểm và chấn chỉnh các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra trực tiếp thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản thu nhập.

3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, giải quyết các vụ việc được chỉ đạo tiến hành quyết liệt; các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo đều có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có vụ án là điển hình của tham nhũng vặt, gây bức xúc trong dư luận xã hội được khởi tố, điều tra, xử lý bài bản, thận trọng, khách quan, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn và đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2024 các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử sơ thẩm 03 vụ án/31 bị cáo (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023) trong đó có 18 bị cáo bị xử lý về các tội danh “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”; đưa 02 vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục chỉ đạo mở rộng điều tra đối với một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, kết quả xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra oan, sai, đồng thời bảo đảm tính nhân văn, giáo dục, răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giữ vững ổn định chính trị, xã hội được cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận xã hội đồng tình.

4. Công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng được chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới; vai trò của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo chí, Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để bôi xấu, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đưa nhiều tin bài về gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2024, có gần 600 bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đăng tải trên các báo, cổng thông tin, trang thông tin…của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

5. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tiến hành họp định kỳ theo đúng quy chế làm việc và quy định của Trung ương; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác năm 2024, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã xây dựng và ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo đúng chương trình công tác năm 2024, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được một số thành tích nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Tiến độ điều tra mốt số vụ án còn chậm; nguy cơ tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn lớn; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa được triển khai quyết liệt, hiệu quả ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, cung cấp hồ sơ tài liệu chưa chặt chẽ, kịp thời để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đầy đủ. Trong những tháng cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh quyết tâm thực hiện và kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; chấn chỉnh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm”, tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo nội dung Công văn số 2596-CV/TU ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; phổ biến, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/05/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện các Quy định này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2024; chủ động dự báo, nắm bắt tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; tích cực thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả, dứt điểm, đúng pháp luật đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngay từ cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân cung cấp thông tin, phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua các kênh, nhất là qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh để tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các kết luận thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã kết luận ban hành trên địa bàn tỉnh. 

3. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội trong các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kiên quyết thu hồi triệt để tài sản tham nhũng. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát các vụ án, vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

4. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, phát huy dân chủ, minh bạch, thanh toán qua tài khoản ngân hàng, phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực … 

5. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện, qua đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách, những nội dung còn sơ hở, bất cập dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên trân trọng Thông báo./.

 
1,20455524.jpg2,20463224.jpg3,20473224.jpg4,20480824.jpgnguồn:https://baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây