Hội Nhà báo Quảng Ninh: Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội

Thứ năm - 10/12/2020 14:25
Đó là tinh thần và phương châm hành động của Hội Nhà báo Quảng Ninh thời gian tới để tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu

Chỉ thị 43-CT/TW là cơ sở chính trị để Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tham mưu và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội trong tình hình mới. Đồng thời, là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản đề ra chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên hoạt động hiệu quả. Từ đó, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của tỉnh.

111
Ban, Sở, Hội duy trì giao ban báo chí hằng tháng và hội nghị thông tin báo chí vào chiều thứ ba hằng tuần.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn khẳng định: Nhiệm vụ đầu tiên trong Chỉ thị 43-CT/TW mà Ban Bí thư yêu cầu là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí gắn với hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo, coi đây là việc làm thường xuyên, là cơ sở để xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đồng thời đẩy mạnh nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức cho hội viên, nhất là nhà báo trẻ, mới vào nghề. Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí và đạo đức của người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội; quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo...

Trên tinh thần của Chỉ thị số 43-CT/TW, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tích cực tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí; đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách đối với báo chí. Dưới sự định hướng, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã quan tâm, chú trọng đến quyền lợi, lợi ích thiết thực của hội viên, nhà báo. Nhờ đó, chất lượng hội viên và những người làm báo được nâng lên; chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức và tham gia các Giải Báo chí Quốc gia và của tỉnh dần được nâng cao...

Phó Chủ tịch Thường trực HNB tỉnh Quảng Ninh Đỗ Ngọc Hà nhấn mạnh, để góp phần đưa Chỉ thị số 43-CT/TW vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, Hội Nhà báo tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị đối với toàn thể hội viên trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư. Hội đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị này của Ban Bí thư với những nội dung khá phù hợp, khả thi...

111
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức, đòi hỏi việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới là yêu cầu cấp bách và quan trọng. Nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh cho biết thêm: Hội đã và đang trong quá trình tập hợp tư liệu, dự kiến đầu năm tới sẽ hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch triển khai, thực hiện của Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, làm cơ sở cho Hội hoạt động hiệu quả.

Về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian tới sẽ phối hợp với Hội đề xuất với tỉnh các điều kiện để tổ chức Hội Nhà báo hoạt động hiệu quả hơn nữa. Theo đó, khi xây dựng chính sách liên quan đến báo chí, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội liên quan tới các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo, đến nhiệm vụ của Hội Nhà báo thì sẽ thông báo và tạo điều kiện để đại diện Hội Nhà báo tỉnh tham gia. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trong phạm vi cho phép, các cơ quan nhà nước đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin cho các cấp Hội Nhà báo để Hội có điều kiện tổ chức, động viên hội viên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước, của ngành, của địa phương. Mời đại diện Hội Nhà báo tham gia các cuộc họp có nội dung liên quan đến báo chí và nhà báo; tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn có chức năng, nội dung hoạt động gắn với quyền và nghĩa vụ của nhà báo; tham gia các đoàn kiểm tra và giám sát việc chấp hành pháp luật thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp tới các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo. Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, điều kiện làm việc cho các cấp Hội Nhà báo của tỉnh. Thực hiện cơ chế đặt hàng đối với Hội Nhà báo tỉnh trong một số nhiệm vụ của tỉnh (tổ chức Hội báo Xuân, các ấn phẩm truyền thông, các hội thảo, triển lãm…) để Hội khẳng định vai trò và có thêm nguồn kinh phí hoạt động. Tiếp tục phân công, tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh duy trì, đổi mới cách thức tổ chức Giải Báo chí Quảng Ninh hằng năm. Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân người làm báo thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Hội và cơ quan báo chí...

111
Hội đồng xét Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh thẩm định tp báo chí tham dự Giải.

Nhà báo Đàm Hằng -  Phó trưởng phòng Thời sự, Phó Thư ký LCH Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay, khi mà hoạt động báo chí đang đứng trước nhiều thời cơ song cũng rất nhiều thách thức. Với cá nhân tôi, Chỉ thị 43 như là “kim chỉ nam” để mỗi hội viên xác định rõ sứ mệnh, trách nhiệm của người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Chỉ thị vừa là một sự nhắc nhở đối với những người làm công tác báo chí, vừa đưa ra những yêu cầu, gợi ý về những việc cần làm ngay để thích ứng với tình hình mới. Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh càng thấy rõ trách nhiệm của mình, từ đó nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đồng thời, nhà báo Đàm Hằng cũng cho rằng, để Chỉ thị 43-CT/TW đi vào cuộc sống hiệu quả, thiết nghĩ thời gian tới Ban Thường vụ, Ban Chấp hành HNB Quảng Ninh nên tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho hội viên. Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh để tạo điều kiện cho hội viên là lãnh đạo cấp phòng và cán bộ nguồn được tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên; đổi mới các hoạt động nghiệp vụ như Hội thảo, các giải báo chí, khuyến khích hội viên tích cực tham gia. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên...

 

Theo Hà Vân/NB&CL

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHIM TÀI LIỆU
PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
TS9-3760-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay499
  • Tháng hiện tại34,831
  • Tổng lượt truy cập609,240
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây