Nỗ lực, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, một miền quê đáng sống

Thứ sáu - 25/01/2019 08:41
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên phấn khởi về những thành tựu toàn diện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tỉnh sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong năm mới 2019...
Nguyễn Văn Phóng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 
444      Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên phấn khởi về những thành tựu toàn diện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tỉnh sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong năm mới 2019.
Năm 2018, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh thương mại và chính sách bảo hộ của nước lớn tác động không nhỏ đến xuất khẩu. Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; lạm phát được kiểm soát nhưng còn áp lực lớn; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; cân đối ngân sách gặp nhiều khó khăn. Trật tự an toàn xã hội, giao thông còn diễn biến phức tạp.
 
Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng phấn đấu cả năm tăng 9% (kế hoạch HĐND tỉnh giao tăng 8,2%) đồng thời ban hành kế hoạch giao 306 chỉ tiêu định lượng, nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện cho 35 sở, ban, ngành, huyện, thành phố.
 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 đạt được khá toàn tiện. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,64% (KH tăng 8,2%; thực hiện năm 2017 tăng 8,45%). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng (KH 54 triệu đồng); cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 51,56% - nông nghiệp, thủy sản 10,58%  -  dịch  vụ  37,86%  (KH  51,53% - 10,35% - 38,12%; năm 2017: 51,02% - 10,89% - 38,09%); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 31.547 tỷ đồng, tăng 11,08% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 106,93% kế hoạch, tăng 11,62% so với năm 2017; kim ngạch xuất khẩu 4.250 triệu USD, đạt 101,19% kế hoạch, tăng 15,49% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách 12.840 tỷ đồng, đạt 106,96% dự toán, trong đó: Thu nội địa 9.400 tỷ đồng, đạt 109,7% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu 3.440 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 34,2% (KH 32,5%), tăng 6,32%. Có thêm 37 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 337 trường, bằng 60,2% tổng số trường của cả tỉnh. Duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,5%; tạo việc làm mới cho 2,39 vạn lao động, đạt 106,2% KH; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,55% (KH 2,8%); tỷ lệ làng, khu phố văn hoá 88%; tỷ lệ gia đình văn hoá 91%.
 
Huyện Mỹ Hào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm và thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; công nhận 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 117 xã (80,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 18,5 tiêu chí/ xã.
 
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất cùng với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sản xuất sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản tăng 3,5% so với năm 2017. Trong năm chuyển đổi 2.600 ha trồng cây ăn quả, cây dược liệu, cây hàng năm và kết hợp nuôi trồng thủy sản, nâng tổng số diện tích đất lúa đã chuyển đổi  lên 11.700 ha (chiếm 21,4% diện tích đất nông nghiệp). Hiệu quả sử dụng đất sau khi chuyển đổi tăng rõ rệt, giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 192 triệu đồng, tăng 18,5 triệu đồng so với năm 2017.
Các hoạt động xúc tiến thương mại cho hàng nông sản được triển khai tích cực, như: Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn - Lễ hội Nhãn lồng Hưng Yên năm 2018, sự kiện Nhãn lồng Hưng Yên năm 2018 tại Hà Nội; Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng - Lễ hội Cam Hưng Yên năm 2018.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Năm 2018 tỉnh tiếp nhận mới 157 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 437 triệu USD, đưa tổng số toàn tỉnh có 1.836 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký tương đương 9,7 tỷ USD. Hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được triển khai hiệu quả; phong trào khởi nghiệp được phát triển rộng khắp, đã thành lập mới 1.200 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 13.250 tỷ đồng, nâng toàn tỉnh có 9.810 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký ước đạt 98.590 tỷ đồng.
 
Hạ tầng các khu công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, có thêm khoảng 150 ha đất khu công nghiệp được xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Khu công nghiệp Yên Mỹ II và Khu công nghiệp Minh Đức đi vào hoạt động, nâng tổng số khu công nghiệp hoạt động lên 5 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.356 ha, đạt 54,64% tổng diện tích quy hoạch. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất được đẩy mạnh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất.
 
Nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, của huyện được khởi công hoặc hoàn thành, dự kiến đầu năm 2019 thông xe giai đoạn 1 tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và cầu Hưng Hà...
 
Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất đai dần đi vào nền nếp, theo pháp luật...
 
Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, sự nghiệp giáo dục  - đào tạo tiếp tục phát triển, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư, mạng lưới y tế được mở rộng, việc xây dựng làng văn hóa và các thiết chế được đẩy mạnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục và đào tạo.
 
Tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm Ngày mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia “Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh”.
 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được triển khai sâu rộng: Đội bóng đá trẻ U11 Hưng Yên xuất sắc đạt á quân giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2018; Câu lạc bộ Bóng đá Phố Hiến được thăng hạng lên thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia  năm  2019.  Tại  Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, Đoàn Hưng Yên đạt 25 huy chương: 3 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng, tăng 9 bậc so với Đại hội năm 2014.
 
Chú trọng phục dựng, trùng tu chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa, đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.802 di tích, trong đó: Xếp hạng cấp tỉnh: 226 di tích, cụm di tích; xếp hạng quốc gia: 165 di tích, cụm di tích; xếp hạng quốc gia đặc biệt: 1 cụm di tích.
 
Bằng các nguồn vốn nhà nước, đặc biệt nguồn xã hội hóa đã hoàn thành cơ bản việc tu bổ, tôn tạo đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám; Nhà thờ Anh hùng, Liệt sỹ Trần Thị Khang; Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình; Đền thờ Lạc Long Quân; đang đầu tư tu bổ, tôn tạo Đền thờ Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục); tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2019 - 2020 đền thờ các danh nhân tiêu biểu khác.
 
Năm nay tỉnh quyết định hỗ trợ 71 nhà văn hóa thôn, khu phố chưa có nhà văn hóa độc lập hoặc nhà văn hóa xuống cấp nghiêm trọng và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản các thôn, khu phố đều được hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa, không để tình trạng thiếu nơi sinh hoạt cộng đồng.
 
Nhận thức người cao tuổi là tài sản vô giá và là phúc to lớn của mỗi gia đình, của tỉnh, UBND tỉnh đã đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành mức quà tặng cho các đối tượng mà Trung ương chưa có để các cụ cao tuổi đều có quà đón Tết Kỷ Hợi 2019.
 
Tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc hỗ trợ 100% kinh phí để mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi và các chức sắc tôn giáo được nhà nước công nhận hoạt động và chưa có bảo hiểm y tế; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí sử dụng hình thức hỏa táng cho người dân khi mất có hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên.
 
Tỉnh đã hoàn thành chương trình hỗ  trợ người có công với cách mạng về nhà ở (theo Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bảo đảm 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của các hộ dân nơi cư trú.
 
Tỉnh đã hoàn thành trước 2 năm Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011- 2015. Đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo nên hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,55%.
 
Các hoạt động y tế dự phòng được triển khai hiệu quả, không xảy ra dịch lớn, không xảy ra tai biến sau tiêm chủng. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, các chỉ tiêu y tế đạt khá, tổ chức thực hiện tốt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc với cơ sở khám, chữa bệnh. Giám sát, truy xuất nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu thực phẩm.
 
Nhận thức cung cấp nước sạch cho người dân là giải pháp bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng giống nòi, trong 3 năm qua tỉnh đã "trải thảm đỏ" mời gọi doanh nghiệp đầu tư tổng khoảng 1.500 tỷ đồng để xây dựng các công trình nước sạch cho người dân, ban hành khung giá nước sạch chỉ bằng hoặc thấp hơn các tỉnh trong khu vực, có cơ chế hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách dùng nước sạch. Ban hành sổ tay hướng dẫn tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm người dân, doanh nghiệp trong việc cung cấp, sử dụng nước sạch; tăng cường giám sát chất lượng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
 
Quốc phòng, an ninh trật tự ổn định; hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương. Trong năm, lực lượng Công an tỉnh đã khám phá 100% vụ trọng án, góp phần quan trọng bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân. Khiếu nại, tố cáo đông người giảm; không để tụ tập đông người quá khích phá hoại tài sản, tụ tập phản đối BOT quốc lộ 5, đình công khi tình hình phức tạp về an ninh, trật tự ở một vài địa phương.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, chúng ta nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém, như: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững. Tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm. Hạ tầng thương mại, dịch vụ và phát triển du lịch còn yếu. Chất lượng đào tạo, dạy nghề chưa đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Công tác giải phóng mặt bằng còn rất chậm. Tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai và ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác tiếp, đối thoại với công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại còn hạn chế.
 
Năm 2019, tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp với công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 là: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,3%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 52,2% - Nông nghiệp, thủy sản 10,1% - Dịch vụ 37,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,76 tỷ USD. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.865 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 9.565 tỷ đồng, thu từ hoạt độngxuất, nhập khẩu 3.300 tỷ đồng. Năm 2019 có thêm 3 huyện và từ 15 - 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 18,8 tiêu chí/ xã; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 88,5%... Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định  và hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành; nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, nhiều nhiệm vụ cụ thể với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt đối với các ngành, các địa phương cơ sở, các lĩnh vực để thực hiện nghiêm, hiệu quả nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phát triển nhanh kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị; tạo bước đột phá về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới..., tăng cường xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
 
Giải pháp xuyên suốt thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 là: Phát động các phong trào thi đua sâu rộng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ bằng kế hoạch nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin  và truyền thông (ICT Index). Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để mọi người dân chấp hành và đồng thuận, tập trung mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển kinh tế - xã hội.
 
Chào năm mới, chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2019, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, một miền quê đáng sống, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp ở năm 2020.
Nhân dịp đón năm mới, tôi gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, công chức, viên chức, những người con của quê hương Hưng Yên đang công tác, sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, người nước ngoài đang công tác, làm việc tại Hưng Yên cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh có một năm mới an khang và thịnh vượng.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây