Đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm xây dựng Tỉnh Hưng Yên phát triển vững mạnh toàn diện

Thứ sáu - 25/01/2019 08:34
Năm 2018 -  thứ 3, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh vừa đi qua. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới còn có diễn biến phức tạp, tác động đến nền kinh tế nước ta và ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh...
 

 
                                                                             Đỗ Tiễn Sỹ
                                                Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
                                                Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

322      Năm 2018 -  thứ 3, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh vừa đi qua. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới còn có diễn biến phức tạp, tác động đến nền kinh tế nước ta và ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, quyết tâm chính trị cao và kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp, căn cứ vào các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn các nội dung trọng tâm, toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị để đưa vào chương trình làm việc toàn khóa, với 6 chương trình của Tỉnh ủy và 11 đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, lãnh đạo xây dựng, rà soát bổ sung và phê duyệt đề án quy hoạch ngành, chuyên ngành, lĩnh vực đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, một số nội dung có tầm nhìn đến năm 2030. Đây là những chủ trương, giải pháp và định hướng quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị trong tỉnh
Sau gần 3 năm nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của cả nước; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng  trưởng  kinh  tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2018 tăng 8,72%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 55,3 triệu đồng, tăng 15,6 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa: năm 2018, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 51,56%, thương mại - dịch vụ 37,86%, nông nghiệp - thủy sản 10,58%. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; năm 2018 đạt 13.168 tỷ đồng (kế hoạch 12.015 tỷ đồng), đạt 109,7% dự toán; tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tự cân đối thu - chi và đóng góp một phần về ngân sách Trung ương. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 19,43%/năm, năm 2018 đạt 4,25 tỷ USD, tăng 15,5%. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm. Trong năm, có thêm 02 khu công nghiệp đi vào hoạt động, nâng tổng số khu công nghiệp hoạt động lên 05 khu, với tổng diện tích 1.356 ha (chiếm 54,64% diện tích). Tỉnh đang tích cực triển khai xây dựng Khu Công nghiệp và Đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt (diện tích khoảng 3.000 ha). Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh; năm 2018, thu hút thêm 157 dự án đầu tư (129 dự án trong nước, 28 dự án nước ngoài), với tổng vốn đăng ký 10.421 tỷ đồng và 387 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.836 dự án (1.414 dự án trong nước, 422 dự án nước ngoài), tổng vốn đăng ký đạt 125 nghìn tỷ đồng và 4,35 triệu USD (tương đương 9,7 tỷ USD); có thêm 59 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động là 1.091 dự án. Hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đạt hiệu quả cao; năm 2018, thành lập mới 1.200 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 13.250 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động lên 9.810 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 98.590 tỷ đồng.
Hạ tầng giao thông vận tải được quan tâm đầu tư phát triển, nhất là những tuyến đường trọng điểm. Hoàn thành công trình cầu Hưng Hà và giai đoạn 1 tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình… Công tác xây dựng và phát triển đô thị được đẩy mạnh, tỷ lệ đô thị hóa đến hết năm 2018 đạt khoảng 34%... Tiếp tục hoàn thiện nhiều quy hoạch lớn: Quy hoạch xây dựng hai bên Đường Trục Kinh tế Bắc - Nam; Quy hoạch chung Đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; có thêm 30 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 117 xã (đạt gần 81%), bình quân toàn tỉnh đạt 18,4 tiêu chí/xã; huyện Mỹ Hào được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Văn Lâm, Văn Giang cơ bản đạt chuẩn, thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu trong năm 2019, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh.
211
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc tết Đảng bộ tỉnh Hưng Yên Xuân Mậu Tuất

Chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố, duy trì vững chắc; toàn tỉnh có thêm 286 phòng học kiên cố cao tầng, nâng tổng số phòng học lên 9.422 phòng, trong đó phòng học kiên cố cao tầng đạt 89%; có thêm 37 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 337 trường. Tạo thêm việc làm mới cho gần 2,02 vạn lao động, xuất khẩu 3.742 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55% (kế hoạch 2,8%). Bình quân có 6,7 bác sỹ/ vạn dân; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,5% (tăng 2,6%); duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa được đặc biệt quan tâm; Hưng Yên có thêm 01 di tích được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt và 01 bảo vật Quốc gia; tỷ lệ làng, khu phố văn hoá đạt 88%, gia đình văn hoá đạt 91%; trong năm, thu hút được 900 nghìn lượt khách du lịch (tăng 15% so với năm 2017); tổ chức thành công Đại hội thể dục - Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII; thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là đẩy mạnh xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, người có công; hoàn thành trước 02 năm Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33-QĐ/TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; cấp phát và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đảng viên từ 30 năm tuổi đảng trở lên, hộ nghèo, hộ sản xuất nông nghiệp, người cao tuổi, chức sắc, tôn giáo. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và phong cách, lề lối làm việc; tập trung lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ của tỉnh, nhất là chú trọng bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả việc kiểm tra, giám sát các nghị quyết của cấp ủy. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28.10.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu phố. Phát động và tổ chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh.

Các cấp, các ngành đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên bao đảm dân chủ, công khai. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng; trung bình hàng năm, kết nạp trên 1.600 đảng viên mới. Nhằm góp phần tích cực nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, ngăn ngừa vi phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành…
Quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc triển khai chủ trương bảo đảm kịp thời, sâu rộng, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2018, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch và Chương trình đề ra; bước đầu đã tinh gọn bộ máy, đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở các cơ quan Đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh, tạo đà thuận lợi để đẩy nhanh thực hiện chủ trương trong những năm tiếp theo.

Ngày 19/02/2018, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm tỉnh, làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh và dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ-Xuân Mậu Tuất 2018", thăm, tặng quà công nhân lao động tại thành phố Hưng Yên; trong năm, tỉnh cũng được đón nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thăm và làm việc bảo đảm an toàn, chu đáo, tạo dấu ấn tốt đẹp. Tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tiếp đón các đoàn nước ngoài đến tìm hiểu, thỏa thuận hợp tác đầu tư. Ngày 24/02/2018, tỉnh tổ chức gặp mặt kiều bào Hưng Yên về thăm quê hương đón xuân Mậu Tuất 2018; chương trình gặp mặt thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đối với kiều bào ở nước ngoài, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa những người con xa quê với đồng bào cả nước. Tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh trong khu vực để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.
Những kết quả đạt được trong năm 2018 và sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là thành quả của sự cố gắng chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các doanh nhân, doanh nghiệp. Sự nỗ lực và những thành tựu đó đã để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp được đánh dấu bởi thành công trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện quan trọng đã diễn ra trong thời gian qua. Những thành tựu và kết quả đó đã góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào về giá trị lịch sử truyền thống văn hiến anh hùng của toàn Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế, chính trị khu vực và thế giới có nhiều biến động; sự thay đổi chính sách của các cường quốc làm cho tình hình kinh tế thế giới và khu vực trở nên khó đoán định; tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, những vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị… sẽ tác động không nhỏ đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trước mắt là mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019.
Trong đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, nhất là thực hiện 3 khâu đột phá mà Đại hội đã xác định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách. Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật như hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; cải cách thủ tục hành chính, chủ trương, cơ chế để thu hút đầu tư tăng mạnh số doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất; tăng cường vận động, hỗ trợ liên kết sản xuất; hình thành các hợp tác xã kiểu mới. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tích cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đật đai, tài nguyên.
Chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, gắn với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, chú trọng việc đổi mới và yêu cầu học tập lý luận chính trị; công khai kết quả xử lý vi phạm; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”. Đồng thời gắn việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt, chúng ta phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp ủy, chính quyền nội dung các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp từ cuộc sống hằng ngày đến thực thi công vụ. Tổ chức thực hiện thí điểm một số mô hình mới theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố. Các cấp ủy chủ động công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là xây dựng, bố trí nhân sự cho Đại hội phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

 
Xuân Kỷ Hợi đang về. Thời cơ rất lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, mong rằng các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả cao nhất đối với mọi nguồn lực, tạo điều kiện, nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, góp phần đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển vững chắc trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.

Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi thân ái gửi tới các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, các gia đình có công với nước cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sỹ trong toàn tỉnh và những người con của quê hương Hưng Yên đang sống lao động học tập làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên mọi miền của đất nước và ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây