75 năm Báo Tấc Đất - Nông nghiệp Việt Nam

Thứ năm - 03/12/2020 10:31
“Báo Tấc đất sẽ chỉ bảo cho anh em, chị em nhà nông làm thế nào cho nông nghiệp mau chóng tiến bộ. Sự chỉ bảo của báo Tấc đất cũng quý hóa như tấc vàng”.

Đó là lời căn dặn, giao nhiệm vụ, giới thiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Báo Tấc Đất – tờ Báo do Người trực tiếp đặt tên và viết bài “GỬI NÔNG GIA VIỆT – NAM” đăng trên số báo đầu tiên, phát hành ngày 7/12/1945.

75 năm qua, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 70 năm, dù với tên gọi khác nhau để phù hợp với từng thời kỳ lịch sử, nhưng Báo Tấc Đất (cơ quan cổ động sản xuất của Bộ Canh nông), nay là Báo Nông nghiệp Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diễn đàn vì sự phát triển nông nghiệp và nâng cao dân trí nông thôn) luôn thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ “chỉ bảo cho anh chị em nhà nông làm thế nào cho nông nghiệp mau chóng tiến bộ”“luôn là cơ quan báo chí đi đầu trong công tác tuyên truyền về nông nghiệp – nông dân – nông thôn, là bạn đồng hành tin cậy của nhà nông, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của nông nghiệp, nông dân, sự phát triển của nông thôn nước ta”.

111

Những dấu mốc lịch sử

Ngày 04/12/1945 Bộ Trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký Nghị định số 129 thành lập Báo Tấc Đất

Ngày 07/12/1945 Báo Tấc Đất - Cơ quan cổ động sản xuất của Bộ Canh nông xuất bản số đầu tiên

10/1952 Canh nông tập san – Cơ quan nghiên cứu, phổ thông, truyền bá canh nông của Bộ Canh nông xuất bản

1960 Báo Nông Lâm – Cơ quan phổ biến kỹ thuật của Bộ Canh nông xuất bản

1962 Báo Nông nghiệp – Cơ quan của Bộ Nông nghiệp xuất bản

Ngày 30/5/1987 Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn ký Quyết định số số 89/NN-CNTP/QĐ thành lập Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 10/10/1987 Báo Nông nghiệp Việt Nam – Cơ quan của ngành Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm xuất bản

Ngày 4/12/2020 Kỷ niệm 75 năm thành lập Báo Nông nghiệp Việt Nam

111

Ngày 14/11/1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) thành lập Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện 2 nhiệm vụ:

I)- Thực hiện chương trình tăng gia sản xuất cấp tốc ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ để giải quyết một phần vào nạn đói đang đe dọa đồng bào.

II)- Sửa soạn một nền tảng chấn hưng nông nghiệp để mở đường phát triển cho một nền kinh tế nông nghiệp quốc gia sau này.

Ngay sau khi thành lập Bộ Canh nông, Bộ trưởng Bộ Canh nông Cù Huy Cận đã đến Bắc Bộ phủ, báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xin xuất bản tờ báo làm cơ quan cổ động, vận động sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất của Bộ Canh nông cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý ngay và Người duyệt nội dung của tờ báo, đặt tên cho tờ báo đầu tiên của Bộ Canh nông là: Báo Tấc Đất.

Ngày 4/12/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký Nghị định số 129 thành lập Báo Tấc Đất – Cơ quan cổ động sản xuất của Bộ Canh nông, giao cho ông Hoàng Văn Đức, kỹ sư nông học, Tổng Giám đốc Nha Nông chính thuộc Bộ Canh nông làm Chủ nhiệm.

Trụ sở của Báo Tấc Đất đặt tại số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Báo phát hành 1 kỳ/tuần. Khuôn khổ 30x42. 4 trang. In 2 màu tại Nhà in Lê Văn Tân. Giá bán: 7 hào. Phát hành đến Ủy ban Hành chính, các Ban Tăng gia sản xuất tỉnh, huyện, xã và các cơ sở canh nông.

Ngày 7/12/1945 Báo Tấc Đất xuất bản số đầu tiên (số 1). Trong số báo đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp viết bài: “GỬI NÔNG GIA VIỆT – NAM” giao nhiệm vụ và giới thiệu về Báo Tấc Đất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

Câu tục ngữ: "Tấc đất tấc vàng" ngày nay có hai ý nghĩa:

  • Báo "Tấc đất" sẽ chỉ bảo cho anh chị em nhà nông làm thế nào cho nông nghiệp mau chóng tiến bộ. Sự chỉ bảo của báo Tấc đất cũng quý hóa như tấc vàng.
  • Loài người ai cũng "dĩ thực vi tiên" (nghĩa là trước cần phải ǎn); nước ta thì "dĩ nông vi bản" (nghĩa là nghề nông làm gốc). Dân muốn ǎn no thì phải giồng giọt cho nhiều. Nước muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp. Vậy chúng ta không nên bỏ hoang một tấc đất nào hết. Chúng ta phải quý mỗi tấc đất như một tấc vàng. 
111

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), các cơ quan của Đảng, Chính phủ, trong đó có Bộ Canh nông rút về chiến khu Việt Bắc để lãnh đạo Cách mạng.

Những người làm Báo Tấc Đất cõng theo giấy bút, máy móc lên chiến khu Việt Bắc, đóng tại ấp Lê Giá, chân đèo Mon, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ Bộ Canh nông giao.

111

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổ chức du kích khắp nơi, tăng gia sản xuất khắp nơi, dù phải rút khỏi thành phố, ta cũng không cần, ta sẽ giữ tất cả thôn quê”, dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn thiếu thốn tại chiến khu Việt Bắc, Ban Biên tập của Báo gồm các ông: Hoàng Văn Đức, Nghiêm Xuân Yêm, Cù Huy Cận, Bùi Huy Đáp, Lã Xuân Đĩnh, Lê Văn Ngươn, Vũ Công Hậu… tiếp tục viết bài, biên tập, xuất bản và phát hành tờ Báo Việt Nam Tập San Canh Nông với khổ  nhỏ (20x25) thay cho tờ Báo Tấc Đất khổ lớn (30x42) để phù hợp hơn với hoàn cảnh kháng chiến (có thể bỏ túi), mang lại hiệu quả tuyên truyền cao nhất trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, thiếu thốn, liên tục bị giặc Pháp vây hãm, lùng sục.

Việt Nam Canh Nông Tập San sau được đổi thành Canh Nông Tập San và đến tháng 10/1952 được đổi thành Tập san Canh nông - Cơ quan nghiên cứu, phổ thông, truyền bá canh nông của Bộ Canh nông. Tập San Canh Nông có 56 trang. In li tô (in đá) trên giấy bồi. Phát hành đến các Ban Canh nông tỉnh, huyện và các cơ sở khác trong ngành Canh nông.

Cuối năm 1949, tình hình trên thế giới và trong nước có diễn biến có lợi cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị: “Toàn dân tích cực thi đua canh tác chuẩn bị tổng phản công”.

Thực hiện Chỉ thị trên, được sự chấp thuận của Bộ Canh nông, Ban Biên tập Tập san Canh nông đã xuất bản thêm tờ Báo Toàn dân Canh tác - Cơ quan cổ động và hướng dẫn tăng gia sản xuất của Bộ Canh nông.

Báo Toàn dân Canh tác xuất bản số 1, ngày 1/12/1949. Ông Nghiêm Xuân Yêm – Thứ trưởng Bộ Canh nông làm Chủ nhiệm. Khuôn khổ 18x24cm (sang năm 1950 khuôn khổ 22x33). Xuất bản mỗi tháng 2 kỳ. In giấy bồi (đến năm 1952 in giấy dó). Phát hành rộng rãi trong ngành Canh nông và các địa phương.

111

Trong bài “Mấy lời nói đầu”, đăng trên số đầu tiên viết: Nhiệm vụ của Báo Toàn dân Canh tác:

- Một là, để cho nhân dân hiểu biết các chủ trương của Chính phủ về nông nghiệp và những việc cần phải làm trong giai đoạn chuẩn bị phản công và tổng phản công...

- Hai là, để hướng dẫn cách thức trồng trọt và chăn nuôi của nhân dân cho hợp với khoa học. Giúp cho nhân dân tiến tới đủ ăn, đủ mặc...

- Ba là, để thêm tài liệu cho cán bộ trong công tác vận động nông dân.

- Bốn là, thâu lượm các kinh nghiệm về ý kiến của nhân dân trong việc trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm và ý kiến chuyên môn cũng như tổ chức.

Trong giai đoạn 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (12/1946 – 5/1954), Tập san Canh nông, Báo Toàn dân Canh tác đã góp phần tích cực vào việc thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tăng gia sản xuất”, “Toàn dân tích cực thi đua canh tác chuẩn bị tổng phản công”, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu ngày 7/5/1954.

Thời kỳ 1945-1954, Báo là cơ quan cổ động sản xuất đã đi đầu trong tuyên truyền thực hiện chủ trương “tăng gia sản xuất”, “diệt giặc đói”; truyền bá canh nông, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thúc đẩy nông nghiệp phát triển thời kỳ toàn quốc kháng chiến; truyền bá, cổ động tăng gia sản xuất thực hiện Chỉ thị “Toàn dân tích cực thi đua canh tác chuẩn bị tổng phản công”, “thực túc binh cường” đánh đuổi giặc Pháp làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

111

Tháng 2/1955, Bộ Canh nông được đổi tên thành Bộ Nông lâm. Bộ Nông lâm được Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa 2 giao nhiệm vụ: “Phải khôi phục sản xuất nông nghiệp để quyết vấn đề lương thực làm cơ sở cho việc khôi phục và phát triển công thương nghiệp.

Phải khôi phục sản xuất nông nghiệp và nghề phụ ở nông thôn để nâng cao mức sống của người nông dân, do đó củng cố công nông liên minh” và thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh giao: “Nguyện vọng của đồng bào nông dân là khi chưa có ruộng đất thì muốn có ruộng đất, khi đã có ruộng đất rồi thì muốn sản xuất nhiều để được ấm no. Muốn tăng gia sản xuất thì phải làm tập thể…” 

Kế thừa và phát huy Báo Tấc đất, Toàn dân Canh tác, Tập san Canh nông, Tập san Nông lâm ra đời. Năm 1958, Tập san Nông lâm dừng xuất bản. Năm 1960, Báo Nông lâm – Cơ quan phổ biến kỹ thuật của Bộ Nông lâm ra đời. Chủ nhiệm là ông Nghiêm Xuân Yêm, Bộ trưởng Bộ Nông lâm.

111

Trong số Báo Nông lâm đầu tiên (số 1) phát hành ngày 15/1/1960.

Trong bài “Cùng bạn đọc thân mến” viết: Nông lâm sẽ phổ biến kịp thời chủ trương kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, phản ánh kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các địa phương, coi liên hệ với thực tế và lấy lý lẽ khoa học phân tích kỹ thuật, đồng thời chú ý góp ý kiến về mặt tư tưởng kỹ thuật và mặt tổ chức để thực hiện kỹ thuật.

Báo Nông lâm xuất bản 2 kỳ/tháng. Khuôn khổ 30x42. In tại nhà in Công tư hợp doanh Vũ Hùng, Văn Miếu, Hà Nội. Sau đó đổi khuôn khổ rộng hơn: 42x58 và tăng kỳ xuất bản lên 3 kỳ/tháng. In tại Nhà in Báo Nhân dân.

111

Tháng 4/1960, Bộ Nông lâm tách thành Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường, Tổng cục Thủy sản và Tổng cục Lâm nghiệp.

Năm 1962, Báo Nông nghiệp – Cơ quan của Bộ Nông nghiệp được thành lập do ông Phan Văn Chiêu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp làm Chủ nhiệm trên cơ sở sáp nhập một số tờ báo như Báo Nông lâm, Tập san Nông thôn...

111

Báo Nông nghiệp thời kỳ này xuất bản 4 kỳ/tháng. Khuôn khổ 42x52. In tại nhà in Báo Nhân dân. Phát hành 20.000 bản/kỳ. Trụ sở đặt tại Vườn Bách Thảo, Hà Nội.

Tháng 4/1971 thành lập Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương trên cơ sở sáp nhập Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường và Ban Quản lý hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Báo Nông nghiệp thuộc Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương vẫn giữ nguyên tên gọi và tiếp tục xuất bản (năm thứ 9). Trụ sở đặt tại số 6 Nguyễn Công Chứ, Hà Nội. Xuất bản 2 kỳ/tháng. 4 trang. Khuôn khổ 30x42.

Năm 1976, thực hiện nhiệm vụ mới sau khi đất nước thống nhất, Ủy ban Nông nghiệp Trung ương được đổi tên lại thành Bộ Nông nghiệp. Báo Nông nghiệp trở về với Bộ chủ quản cũ là Bộ Nông nghiệp. Số kỳ, số trang, khuôn khổ vẫn như cũ. Trụ sở đóng tại Bộ Nông nghiệp, Vườn Bách Thảo, Hà Nội.

Báo Nông nghiệp xuất bản đến số 27 (613), năm thứ XXV, ngày 25/9/1987. Từ năm 1962-1987, mặc dù cơ quan chủ quản nhiều lần được đổi tên, nhưng tên Báo Nông nghiệp vẫn được giữ nguyên trong suốt chiều dài lịch sử 25 năm. 

111

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 xác định đổi mới toàn diện. Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng VI, để phù hợp với tình hình mới, tháng 2/1987, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Bộ: Nông nghiệp, Lương thực và Công nghiệp thực phẩm.

Ngày 30/5/1987, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Nguyễn Công Tạn ký Quyết định số 89/NN-CNTP/QĐ thành lập Báo Nông nghiệp Việt Nam – Cơ quan của ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trên cơ sở hợp nhất Báo Nông nghiệp và Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp (của Bộ Nông nghiệp cũ) và Báo Lương thực (của Bộ Lương thực cũ).

111

Trong số báo đầu tiên với tên gọi Báo Nông nghiệp Việt Nam xuất bản ngày 10/10/1987, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Nguyễn Công Tạn viết bài “CÙNG BẠN ĐỌC THÂN MẾN”:

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba Bộ: Nông nghiệp, Công nghiệp Thực phẩm và Lương thực.

Ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đã trở thành một ngành kinhh tế lớn, bao gồm hàng chục triệu người là những nông dân, công nhân nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, nhân viên lưu thông phân phối lương thực và nông sản cùng đông đảo cán bộ quản lý khoa học kỹ thuật từ Trung ương đến địa phương và cơ sở.

Với vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề, đội ngũ ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận “nông nghiệp hàng đầu”, góp phần xứng đáng vào thực hiện ba chương trình kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước ta.

Báo Nông nghiệp Việt Nam với tiếng nói chung của ngành ta, phục vụ bạn đọc là những cán bộ và đông đảo lao động đang hoạt động trong mọi ngành sản xuất, công tác của ngành và tất cả bạn đọc quan tâm đến nông nghiệp – lương thực và công nghiệp thực phẩm.

Tờ báo sẽ mang đến các bạn những chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp – lương thực và công nghiệp thực phẩm, cùng các chủ trương của Ngành; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến; góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong ngành; đưa những thông tin về quản lý, sản xuất và khoa học kỹ thuật…

Từ đó góp phần thiết thực vào công cuộc đấu tranh chung của toàn Đảng, toàn dân ta nhằm tạo ra những chuyển biến mới về nông nghiệp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Nghị quyết của BCH TƯ Đảng”.

Đến ngày 02/7/1991, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành quyết định số 196NN/TCCB-QĐ-SL về việc tổ chức lại các cơ quan báo chí thuộc Bộ, chuyển nội dung của Báo Cao su Việt Nam sang Báo Nông nghiệp Việt Nam;

Giao Báo Nông nghiệp Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chức danh, tiêu chuẩn theo tinh thần Nghị quyết số 384/HĐBT tiến hành việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, chọn lựa đội ngũ cán bộ công nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực và kỹ thuật, nghiệp vụ về báo để đảm bảo hoạt động hiệu quả theo yêu cầu mới;

Báo có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng; hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi và được hưởng chế độ trợ giá theo Nghị quyết số 384/HĐBT; vốn và tài sản của Báo Nông nghiệp Việt Nam được chuyển thành vốn và tài sản của cơ quan Báo.

Từ đây, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã lựa chọn được những cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên có năng lực, phẩm chất tốt, có khát vọng; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động mang lại hiệu quả cao; dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo…

Và chính từ đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành cơ quan báo chí quan trọng, có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, góp phần “tạo ra những chuyển biến mới về nông nghiệp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Nghị quyết của BCH TƯ Đảng.

“Báo Nông nghiệp Việt Nam luôn là cơ quan báo chí đi đầu trong công tác tuyên truyền về nông nghiệp – nông dân – nông thôn, là bạn đồng hành tin cậy của nhà nông

111
Báo Nông nghiệp Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Báo Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã gửi Thư động viên cán bộ, bên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, trong thư Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang viết:

Báo Nông nghiệp Việt Nam, tiền thân là Báo Tấc Đất, cơ quan cổ động sản xuất của Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được Chính phủ thành lập ngày 04/12/1945, là một trong những tờ báo đầu tiên được thành lập ngay sau ngày đất nước giành được độc lập.

Tờ báo có vinh dự được Bác Hồ trực tiếp đặt tên và viết bài “GỬI NÔNG GIA VIỆT – NAM” trên số báo đầu tiên, phát hành ngày 07/12/1945. Trong bài viết Bác căn dặn: “Câu tục ngữ “Tấc Đất, Tấc Vàng” ngày nay có hai ý nghĩa:

1 – Báo Tấc Đất sẽ chỉ bảo cho anh chị em nhà nông làm thế nào cho nông nghiệp mau chóng tiến bộ. Sự chỉ bảo của Báo Tấc Đất cũng quý hóa như Tấc Vàng.

2- Loài người ai cũng “dĩ thực vi tiên” (nghĩa là trước tiên cần phải ăn), nước ta thì “dĩ nông vi bản” (nghĩa là nghề nông làm gốc). Dân muốn ăn no thì phải trồng trọt cho nhiều. Nước muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp. Vậy chúng ta không nên bỏ hoang một Tấc Đất nào hết. Chúng ta phải quý mỗi Tấc Đất như Tấc Vàng.

Vì cứu quốc, các chiến sỹ đấu tranh ở ngoài mặt trận, vì kiến quốc nhà nông ra sức phấn đấu ngoài đồng ruộng. Chiến sỹ ra sức giữ gìn nước non. Nhà nông ra sức giúp đỡ chiến sỹ. Hai công việc khác nhau nhưng thật ra là hợp tác. Cho nên hai bên đều có công với Dân tộc, đều là Anh hùng...”.

Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự động viên to lớn của Đảng, Bác Hồ đối với nhà nông trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn khi nước nhà vừa giành được độc lập.

Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, từ Báo Tấc Đất buổi đầu đến Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày nay, tờ báo nhiều lần được đổi tên, nhưng dù mang tên gì, trong điều kiện nào, khó khăn hay thuận lợi, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của báo luôn ghi nhớ, làm theo lời căn dặn của Bác Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Những năm đổi mới vừa qua, Báo Nông nghiệp Việt Nam dưới sự quản lý, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Hiện nay, tờ báo đang tích cực tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa Nghị quyết 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp – nông dân – nông thôn vào cuộc sống; cổ vũ, động viên để Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sôi nổi khắp cả nước; hướng dẫn, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, giới thiệu điển hình tiên tiến trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và nông thôn…

Nhân dịp Báo Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, tôi biểu dương toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động Báo Nông nghiệp Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang của mình.

Trong những năm tới, tôi mong muốn và tin tưởng Báo Nông nghiệp Việt Nam, phát huy truyền thống 70 năm qua, tiếp tục phát triển, luôn là cơ quan báo chí đi đầu trong công tác tuyên truyền về nông nghiệp – nông dân – nông thôn, là bạn đồng hành tin cậy của nhà nông, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của nông nghiệp, nông dân, sự phát triển của nông thôn nước ta.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, sự đồng hành của các Bộ, Ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân, trong 5 năm qua (2016-2020) Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng, tiếp tục khẳng định là cơ quan báo chí chủ lực, quan trọng, “đi đầu trong công tác tuyên truyền về nông nghiệp – nông dân – nông thôn, là bạn đồng hành tin cậy của nhà nông, có tuy tín và tầm ảnh hướng lớn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”, đặt nền móng chắc chắn để thực hiện mục tiêu đặt ra tại Đề án Phát triển và Quản lý Báo Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là:

Phát triển Báo Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục là kênh thông tin, tuyên truyền quan trọng, chủ lực, cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành về nông nghiệp và phát triển nông thôn; là diễn đàn vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và góp phần nâng cao dân trí nông thôn; phát triển Báo Nông nghiệp Việt Nam trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng chuyên sâu, chuyên biệt mang tính cập nhật, tin cậy, định hướng, lan tỏa và hiệu quả về nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Ngày 04/12/2020, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức “Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và ra mắt Hệ sinh thái Báo Nông nghiệp Việt Nam”, đánh dấu bước phát triển mới, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền đa phương tiện, đa nền tảng được giao và nhu cầu của độc giả, đối tác, khách hàng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

111

Chủ nhiệm, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam qua các thời kỳ (từ tháng 12/1945 đến nay):

1. Báo Tấc Đất: Ông Hoàng Văn Đức, kỹ sư nông học, Tổng Giám đốc Nha nông chính, Bộ Canh nông làm Chủ nhiệm, kiêm chủ bút.

 2. Tập san Canh nông, Báo Toàn dân canh tác: Ông Hoàng Văn Đức, Tổng Giám đốc Nha nông chính; Ông Nghiêm Xuân Yêm, Bộ trưởng Bộ Nông lâm; Ông Bùi Huy Đáp, Phó Tổng Giám đốc Nha nông chính; Ông Vũ Ngọc Tuyên, Trưởng phòng Tuyên truyền Bộ Nông lâm thay nhau làm Chủ nhiệm.

3. Báo Nông lâm – Tạp san Nông lâm: Ông Nghiêm Xuân Yêm, Bộ trưởng Bộ Nông lâm làm Chủ nhiệm.

4. Báo Nông nghiệp: Ông Nghiêm Xuân Yêm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Ông Bùi Huy Đáp, Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp; Ông Phan Văn Chiêu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp; Ông Lê Đức Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Hưng Yên; Ông Nguyễn Văn Lộc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Ông Đường Hồng Dật, Trần Khải, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp; Ông Trần Đình Miên, GS. Nông học lần lượt là Chủ biên, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp từ năm 1963 đến 10/1987.

5. Báo Nông nghiệp Việt Nam: Ông Lê Ngọc Cẩm, nguyên Phó Giám đốc Công ty vật tư, Bộ Lương thực cũ: Quyền Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam(1987-1991);

Từ tháng 12/1991 đến tháng 2/2013: Ông Lê Nam Sơn, cử nhân Văn khoa làm Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Từ tháng 3/2013 đến 2/2019: Ông Nguyễn Mạnh Thường, Thạc sỹ Ngôn ngữ làm Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Từ tháng 3/2019 đến nay: Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Báo chí làm Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.


Theo NNVN

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHIM TÀI LIỆU
PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
TS9-3760-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,357
  • Tháng hiện tại16,017
  • Tổng lượt truy cập590,426
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây