Học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thứ hai - 03/04/2023 10:30
Học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 1/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
111
Các đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm hội nghị tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đề nghị: Các đại biểu phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết. Các đại biểu cần nghiêm túc, tập trung cao độ lắng nghe, lĩnh hội những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để vận dụng, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị hiện nay. Các đồng chí báo cáo viên phát huy vai trò, trách nhiệm, tâm huyết truyền tải những nội dung giá trị, cốt lõi của các chuyên đề, giúp cho đại biểu lĩnh hội sâu sắc để vận dụng vào thực tiễn công tác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp văn phòng cấp ủy theo dõi, tổng hợp kết quả học tập, quán triệt các nội dung hội nghị tại các điểm cầu, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

111
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu tại hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 3/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” và nội dung của chuyên đề. Theo đó, nội dung chuyên đề năm 2023 gồm 3 phần: Phần thứ nhất “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cải cách hành chính Nhà nước”. Phần thứ hai “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. Phần thứ ba “Gợi ý nội dung thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị”. Chuyên đề nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cải cách hành chính nhà nước; vận dụng vào thực tiễn trong đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chuyên đề sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm ra mắt ngày 2/2/2023. Tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong hơn 600 trang và 111 bức ảnh, được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ trẻ 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta – tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết sức vì Đảng, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”; củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

111
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học truyền đạt nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị sớm xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị cùng các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả, sát thực tiễn, khả thi cao; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

111
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Về chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên; đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào các cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng; gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề năm 2023 gắn với chủ đề “tự soi, tự sửa” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện chuyên đề năm 2023.

Về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, học tập và tổ chức thường xuyên các đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của tác phẩm; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng những vấn đề lý luận của tác phẩm phù hợp với thực tiễn; chú trọng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện…
 

nguon:https//baohungyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,487
  • Tháng hiện tại74,139
  • Tổng lượt truy cập3,174,894
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây