Phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Thứ ba - 11/07/2023 14:14
Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!
111
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười bốn - HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã dành thời gian tập trung thảo luận, xem xét 32 báo cáo, tờ trình và thông qua 19 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có Nghị quyết chung về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và Nghị quyết về kết quả giám sát về việc tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 5/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường, các đại biểu đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu với tinh thần trách nhiệm cao, tranh luận thẳng thắn, trao đổi, góp ý, tham gia về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các ngành đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra các giải pháp cơ bản thiết thực để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý các lĩnh vực phụ trách. Kỳ họp đã được nghe ông Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm những nội dung, những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, tôi đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 đã đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy và khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp về chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; trật tự an toàn xã hội. Tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc kéo dài trong Nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để sớm hoàn thành phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2023. Sớm ban hành Kế hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021- 2025 làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh đã đề ra.

Khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Quyết liệt trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế tại địa bàn, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi cân đối ngân sách, bảo đảm kinh phí phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh… Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm chi thường xuyên. Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách các cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và các nhà đầu tư, doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng KHCN, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số; tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức và người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư của công dân và những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; y tế; khoa học -  công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế.

Hai là, trong thời gian qua, được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh, tỉnh ta đã thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, hạ tầng trọng điểm của tỉnh. Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung, kết quả của kỳ họp; vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ba là, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp, trong đó quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ Mười bốn - HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, xin được trân trọng cảm ơn các đại biểu khách quý Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tham dự kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp của Thường trực HĐND và UBND tỉnh; ghi nhận sự nỗ lực, tận tụy của các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan trong công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể Nhân dân; cử tri, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin gửi lời thăm hỏi tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước. Xin kính chúc các mẹ, các anh, các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Mười bốn - HĐND tỉnh khoá XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!
 

nguon: https://baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,779
  • Tháng hiện tại74,431
  • Tổng lượt truy cập3,175,186
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây