Hà Nội còn nhiều hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội

Thứ năm - 21/01/2021 11:22

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản số 221/UBND - TKBT về việc tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

111
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Nhiều khuyết điểm, hạn chế

Theo đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, với tinh thần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; với tinh thần tự phê bình và phê bình, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã thẳng thắn, cầu thị chỉ ra các nhóm tồn tại, hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực điều hành kinh tế - xã hội của Thành phố cần tiếp tục quyết tâm tập trung khắc phục, đổi mới mạnh mẽ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kinh tế duy trì tăng trưởng nhưng đạt thấp hơn so với cùng kỳ do tác động của dịch Covid-19, tạo áp lực lớn đối với các cân đối lớn trong thời gian tiếp theo; Số lao động được giải quyết việc làm giảm, thất nghiệp gia tăng so với cùng kỳ năm trước; công tác tuyển sinh, đào tạo nghề còn nhiều khó khăn.

Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa đáp ứng tiến độ đề ra; Công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách được tích cực triển khai, tuy nhiên nợ đọng ngân sách vẫn còn lớn; Các chỉ số PAPI, SIPAS có thứ hạng thấp so với nhiều tỉnh/ thành phố khác và chậm được cải thiện; Công tác thống kê, theo dõi, quản lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất còn hạn chế; nhiều dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai đã được rà soát, đề xuất xử lý nhưng trên thực tế chưa có chuyển biến rõ rệt, có nơi vẫn còn tình trạng sử dụng đất sai mục đích, tình trạng chưa đưa đất vào sử dụng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Tỷ lệ cấp đất dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất triển khai chưa đảm bảo tiến độ đề ra, dự kiến không hoàn thành kế hoạch năm. 

Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm cả ở cấp Thành phố và cấp quận, huyện; Tiến độ lập nhiệm vụ quy hoạch Thành phố; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại một số đô thị vệ tinh còn chậm;  Việc cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ còn gặp nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ về cơ chế chính sách đặc thù; Tình trạng quá tải giao thông trên các tuyến đường vành đai, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra.

Tình trạng để xe máy, ô tô không đúng quy định, trông giữ phương tiện không phép, sai phép; kinh doanh, dịch vụ lấn chiếm vỉa hè tái diễn trên nhiều tuyến phố và ở các thị trấn, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có biểu hiện buông lỏng quản lý. Việc xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông còn chưa kịp thời, chưa kiên quyết. 

Tiến độ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn chậm. Quá tải tại các khu chôn lấp rác, tồn đọng rác thải sinh hoạt nơi công cộng, đổ trộm phế thải xây dựng tại các khu vực giáp ranh gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để. Ô nhiễm môi trường các sông, ô nhiểm môi trường tại một số làng nghề còn diễn biến phức tạp. 

Một số nhiệm vụ về xây dựng thiết chế văn hóa như nhà văn hóa thôn/làng chưa đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Một số công trình, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội triển khai chậm.

Việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các địa phương chưa đồng đều, ứng xử của người dân tại nơi công cộng chuyển biến chưa thực sự rõ nét. Tiến độ công nhận, công nhận lại trường chuẩn quốc gia còn chậm.

Tình trạng quá tải tại một sổ trường mầm non, phổ thông công lập và tình trạng thiếu trường học tại nhiều khu đô thị mới chậm được khắc phục; chất lượng, hiệu quả đào tạo, giải quyết việc làm bền vững cho lao động nông thôn chưa cao.

Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó, tội giết người do mâu thuẫn bột phát, tập trung ở vùng nông thôn vẫn chiếm tỷ lệ cao; tội phạm về ma túy tăng, chiếm tỷ lệ lớn; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, chống người thi hành công vụ tỷ lệ tăng so với cùng kỳ. Công tác nắm bắt, dự báo, phát hiện về tình hình tội phạm ở cơ sở có lúc chưa kịp thời. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm chưa đạt theo Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc Hội.  

Công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý các bển thủy nội địa còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại một số địa phương, phần lớn các bến, bãi tập kểt cát sỏi và vật liệu xây dựng ven sông chưa được cấp giấy phép hoạt động để làm căn cứ quản lý, giám sát. 

Một số tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC chưa được giải quyết triệt để, nguyên tắc “4 tại chỗ” hiệu quả chưa cao; các vụ cháy nổ vẫn xảy ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giữa trung tâm Thành phổ; tiến độ thực hiện Nghị quyết 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố còn chậm, mới có 144/2.564 cơ sở thực hiện khắc phục vi phạm trong PCCC và đưa vào sử dụng (đạt 5,6%); công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chưa chặt chẽ. 

Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, nguyên nhân khiếu nại tập trung đông người chưa được giải quyết triệt để; công tác phối hợp thực hiện các kết luận sau thanh tra chưa hiệu quả; kết quả tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật cao hơn so với cùng kỳ năm trước, song tỷ lệ vẫn chưa đạt mục tiêu phấn đấu đề ra. 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp

Nhằm khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém nêu trên, với tinh thần kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân.

Trong đó, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhất là những việc gây bức xúc trong dư luận, giải quyết căn bản những vấn đề dân sinh bức xúc.

UBND Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: căn cứ tình hình thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để tập trung kiểm điểm, đánh giá làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nhiều năm nhưng còn chậm được khắc phục; làm rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Dự thảo Kế hoạch khắc phục cần xác định rõ, mục đích, yêu cầu, quản điểm chỉ đạo; Nội dung, lĩnh vực, địa bàn cụ thể cần tập trung khắc phục; Các giải pháp, biện pháp khắc phục; Phân công rõ tập thể và cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, thực hiện; xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành; chế độ thông tin báo cáo cụ thể, việc sơ kết, tổng kết hằng năm.

Lấy kết quả việc triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế là một tiêu chí về mức độ hoàn thành công việc phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng, hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Dự thảo từng Kế hoạch trình UBND Thành phố trước ngày 20/02/2021; Phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, đôn đốc, rà soát dự thảo các kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đảm bảo cụ thể, hiệu quả, khả thi.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm chủ trì giao ban với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện, chỉ đạo kịp thời những những vấn đề mới phát sinh; báo cáo Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tại các hội nghị kiểm điêm tự phê bình và phê bình hằng năm.
 

Theo Minh Chí/NB&CL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHIM TÀI LIỆU
PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg TS9-3760-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3856-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-5014.jpg NIK-4980.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-4995.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay552
  • Tháng hiện tại47,686
  • Tổng lượt truy cập734,267
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây