Đề dẫn hội thảo khu vực: HỘI NHÀ BÁO CẤP TỈNH LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ 43 CỦA BAN BÍ THƯ?

Thứ ba - 30/11/2021 17:42
            Người trình bày: Nguyễn Công Đán
                  Chủ tịch HNB Hưng Yên

Như vậy là đã hơn 1 năm rưỡi kể từ ngày Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng kí ngày 8/4/2020. Thường trực, Thường vụ và Đảng đoàn HNB Việt Nam, cũng như Thường trực, Ban Chấp hành nhiều HNB các tỉnh, thành đã quán triệt và triển khai Chỉ thị 43 cho đội ngũ những người làm báo. Tôi cũng xin trân trọng thông báo: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã sớm triển khai Chỉ thị 43 của Ban Bí thư và đã ban hành Kế hoạch số 263- KH/TU ngày 13/10/2020 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Duy Hưng kí nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các sở, ban, ngành, các huyện, thị ủy, thành ủy cũng như các cơ quan báo chí, HNB Hưng Yên thực hiện.
111
Nhà báo Nguyễn Công Đán, Chủ tịch Hội Nhà báo Hưng Yên
Trở lại với Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, bản Chỉ thị đã khẳng định những kết quả to lớn nhiều mặt của HNB Việt Nam qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư như: Tổ chức HNB Việt Nam phát triển, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; Hội thường xuyên tổ chức, động viên, đào tạo đội ngũ những người làm báo có phẩm chất và bản lĩnh, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của đất nước, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí, giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam.
111
Tập huấn nghiệp vụ tại Đài PT&TH Hưng Yên
Chỉ thị 43 của Ban Bí thư cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác của Hội Nhà báo Việt Nam gồm:

- Chất lượng hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn hạn chế, chưa phát huy vai trò và vị thế của Hội.

- Công tác tập hợp những người làm báo còn khó khăn một số tổ chức hội, cơ quan báo chí chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên.

Một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Vẫn còn tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn chỉ mục đích, thiếu tính định hướng trong tuyên truyền.

Chỉ thị 43 đã nêu nguyên nhân của những tồn tại yếu kém hạn chế trong hoạt động của Hội Nhà báo các cấp là do:

Thứ nhất: Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ ở một số cấp hội chưa được quan tâm đúng mức.

Thứ hai: Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chậm được đổi mới.

Thứ ba: Nhận thức về nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của một bộ phận hội viên còn hạn chế.

Thứ tư: Sự phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí với các cấp hội chưa chặt chẽ.

Thứ năm: Cấp ủy, chính quyền một số địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tac báo chí cũng như hoạt động của Hội Nhà báo, chưa tạo điều kiện cần thiết để\hội hoạt động hiệu quả.
111
Tập huấn nghiệp vụ tại Báo Hưng Yên
Để nâng cao chất lượng hoạt động của HNB Việt Nam trong thời gian tới, Chỉ thị 43 của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng, chính quyền và HNB Việt Nam thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với hoạt động của HNB Việt Nam. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với báo chí theo hướng đảm bảo cho báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do dân chủ của nhân dân.
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, gắn với thực hiện NQ TW4 khóa VII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp định kì làm việc với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam để cung cấp thông tin đối với những vấn đề dư luận quan tâm cho báo chí, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội, tạo điều kiện để hội nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả.

- Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, các hội viên học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Luật Báo chí... Bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng làm báo cho hội viên. Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỉ cương, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lí báo chí tham mưu xây dựng cơ chế chính sách để phát triển và quản lí báo chí, tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lí làm công tác hội.

- Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi cho hội viên.

Chỉ thị nhấn mạnh: Hội viên HNB Việt Nam phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

- Bản Chỉ thị yêu cầu: Ban cán sự đảng Chính phủ, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện các quy định, pháp luật về báo chí; và yêu cầu Đảng đoàn HNB Việt Nam, các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chỉ đạo, quản lí báo chí, các cấp HNB Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai Chỉ thị này, định kì báo cáo Ban Bí thư.

Với những chỉ đạo cụ thể, sâu sát, toàn diện của bản Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, HNB các tỉnh cần làm gì để thực hiện tốt Chỉ thị? Nội dung, kế hoach, biện pháp của HNB các tỉnh là như thế nào? Khi thực hiện Chỉ thị 43, Hội Nhà báo các tỉnh gặp những khó khăn và thuận lợi gì? Đồng thời Hội kiến nghị lên cấp trên những nội dung nào để thực hiên tốt Chỉ thị? Đó là những vấn đề đặt ra cho cuộc hội thảo hôm nay, rất mong nhận  được những ý kiến tâm huyết và sáng tạo của các đại biểu có mặt tại hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay1,167
  • Tháng hiện tại39,962
  • Tổng lượt truy cập1,306,919
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây