Đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản cách mạng

Thứ ba - 21/05/2024 14:59
Bài 2:
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA
Cái bẫy không của riêng ai

Khi chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cánh cổng, tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, cũng là lúc cả dân tộc ca khúc khải hoàn mừng chiến thắng, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Gần 40 năm kiên cường, kiên quyết thực hiện đổi mới đất nước (1986 – 2024), chúng ta đã giành những thắng lợi mới, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao thế và lực của nước ta trên trường quốc tế, đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.
111
Xe tăng T-59 mang số hiệu "390" húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Đi ngược lại với mong muốn hòa bình, phát triển của nhân dân Việt Nam,  các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị càng tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp, từ âm thầm đến công khai phá hoại tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam. Chúng thường xuyên lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng internet với các trang mạng xã hội để đăng tải, tán phát hàng triệu bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước; phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, chúng còn tăng cường móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế và lợi dụng các cán bộ, đảng viên, trí thức, chức sắc tôn giáo, các đối tượng có biểu hiện bất mãn, cơ hội chính trị và các phần tử xấu trong nước để tạo dựng “ngọn cờ” trong nội bộ; hậu thuẫn cho việc hình thành, công khai hóa các tổ chức “xã hội dân sự”, “yêu nước”, “phản biện xã hội” để hoạt động chống đối chính trị. Những "nhà dân chủ" kiểu Lê Văn Đài, Nguyễn Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Thanh Hiếu… do chúng dựng lên cùng với sự ảo tưởng, vĩ cuồng chính trị, sự hám danh, hám lợi từ những đồng tiền bất chính của các tổ chức phản động đã không ngừng lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, các vụ án kinh tế, vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên; các vụ việc tham nhũng để lồng ghép các nội dung tuyên truyền chống Đảng, nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế…

Những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch đã có những tác động không nhỏ đến đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tình trạng thoái hóa, biến chất về phẩm chất đạo đức; dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phai nhạt niềm tin vào Đảng ngày càng rõ nét trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nhiều nhóm, tổ chức phản động, xét lại như Việt Tân, Nhóm kiến nghị 72, Câu lạc bộ Nguyễn Đình Thi, Nhóm thơ Mở miệng, Văn đoàn độc lập công khai thành lập và hoạt động. Điều đáng buồn nhất, không chỉ một bộ phận thế hệ trẻ bị dao động, lôi kéo, mua chuộc, trở thành tay sai, bồi bút cho bọn phản động, mà gần đây, còn xuất hiện hiện tượng "trở cờ chống Đảng" của một số nhân sĩ, trí thức vốn có uy tín, có ít nhiều đóng góp cho đất nước trong quá khứ như: tiến sỹ Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, Phó hiệu trưởng Đại học Phan Châu Trinh; Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam; giáo sư Nguyễn Đình Cống, nguyên giảng viên trường Đại học Xây dựng; Nguyễn Lân Thắng, con cháu một gia đình trí thức ở Việt Nam… Họ đã sập bẫy "diễn biến hòa bình", rơi vào "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", từ những người nhiệt tâm, nhiệt tình cống hiến tài năng, trí tuệ góp phần xây dựng đất nước, xây dựng Đảng, họ trở thành những "con sâu làm rầu nồi canh", thành những kẻ dị biệt, đối lập trong xã hội khi rời bỏ lý tưởng cách mạng, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thậm chí điên cuồng chửi bới, miệt thị chế độ.

"Xây" đi đôi với "chống"

"Tư tưởng không thông đeo bình tông cũng nặng", thế nên không mấy khó hiểu khi các thế lực thù địch sử dụng con bài tư tưởng, văn hóa làm đòn tấn công phủ đầu, dọn đường thực hiện các thủ đoạn khác để chống phá cách mạng nước ta. Thực tế cho thấy, nền tảng văn hóa, tư tưởng vững chắc sẽ làm cho con người luôn gắn bó với nhau, tạo thành sức mạnh nội sinh, sự đồng thuận xã hội, truyền thống yêu nước, thương nòi, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu tư tưởng, văn hóa không vững sẽ dẫn đến sự thiếu đồng nhất, phân rã về tư tưởng trong xã hội; lai căng, xuống cấp về bản sắc văn hóa; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; người dân thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và con đường đi lên của dân tộc. Và, điều đó tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả là chính trị khủng hoảng, kinh tế trì trệ, pháp luật kém hiệu lực, nền tảng xã hội lung lay, tạo mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện những âm mưu, thủ đoạn thâm độc để chuyển hóa, thay đổi chế độ.

Để tránh "sập bẫy", rơi vào kịch bản đã được báo trước như đã từng xảy ra ở Liên Xô trước đây và các nước Đông Âu vào thập niên 90 của thế kỷ XX, Việt Nam không thể không đặt báo động trước cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặc dù đã được Bác Hồ cảnh báo, nhắc nhở; đã được Đảng ta xác định rõ là một trong bốn nguy cơ lớn, nhưng một thời gian dài chúng ta chưa thực sự dành tổng lực để đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn và phương thức chống phá của kẻ thù khiến những chiếc vòi bạch tuộc cứ từng bước vươn tới, lặng lẽ xiết chặt, đầu độc tư tưởng của không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hậu quả của việc lơ là trên trận địa quan trọng hàng đầu này làm kéo lùi sự phát triển của đất nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ, chúng ta đã nhìn thấy rõ. Chính vì vậy, hơn bao giờ  hết, chúng ta cần kiên quyết, đồng lòng, xiết chặt hàng ngũ trong cuộc đấu tranh không tiếng súng mà quyết liệt, nóng bỏng này. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, cơ hội; trên cơ sở đó tạo ra sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Trong cuộc đấu tranh lâu dài mà phức tạp này, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "xây" phải đi đôi với "chống". Đối với nhiệm vụ "xây", điều quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho nhân dân; thường xuyên quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về bản chất, mục đích, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, trước hết trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Quan tâm bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, làm theo; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
111
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35
Đồng thời, phải quan tâm xây dựng, củng cố cơ sở chính trị - xã hội, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trước hết bảo vệ lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước, giữ vững đoàn kết trong Đảng, trong xã hội. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, chúng ta đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đây cũng chính là bài học cốt yếu mà Bác đã nhấn mạnh ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công và trong nhiều bài nói, bài viết sau này, trong đó có “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, ký tên Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Cứu quốc, số ra ngày 17-10-1945 “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Nếu thực hiện được đúng chủ trương, đường lối của Đảng, mỗi chi bộ đảng đều là những hạt nhân chính trị trong sạch vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên đều tiền phong, gương mẫu, gần gũi nhân dân, quan tâm từ việc lớn đến những việc nhỏ cho đời sống hằng ngày của nhân dân; lãnh đạo, tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm, để người dân được ấm no, hạnh phúc thì có chính sách nào của Đảng, Nhà nước không được nhân dân đồng tình ủng hộ, có lời xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống nào của kẻ thù và các thế lực thù địch có thể lọt vào trái tim, khối óc Nhân dân?

Đối với nhiệm vụ "chống", cần chủ động nghiên cứu, dự báo, phát hiện và nắm bắt mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Cùng với việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, gây thiệt hại cho đất nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân, các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý, theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội, bảo đảm đưa tin chính xác, đúng đắn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có thông tin, bình luận thiếu căn cứ, sai lệch, xuyên tạc, vu khống; sớm phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc đăng tin, bài và bình luận trên mạng xã hội trái với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật Nhà nước. Chủ động xây dựng, bồi dưỡng, thiết lập hệ thống cán bộ chuyên trách sắc sảo về đấu tranh và hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục quần chúng, sẵn sàng phản bác, đáp trả những luận điểm sai trái, tư tưởng phản động, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Lịch sử cũng như những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 79 năm qua (1945-2024) đã khẳng định: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam không gì lay chuyển được; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn duy nhất của lịch sử, của nhân dân Việt Nam. Song với bản chất phản động của mình, các thế lực thù địch, phản động không thể chấp nhận sự thật và sẽ ngày điên cuồng chống phá cách mạng nước ta bằng mọi âm mưu, thủ đoạn và phương thức tinh vi, xảo quyệt hơn. Do vậy, việc phòng chống, đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Nhưng với kinh nghiệm, bài học đã được đúc kết, trui rèn từ lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta có quyền đặt niềm tin vững chắc vào sức mạnh đồng lòng "ý Đảng, lòng dân", nhất định sẽ tỉnh táo nhận diện, đoàn kết, kiên định vượt qua lớp lớp sóng cồn của kẻ thù, đi tới đích cuối cùng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Mời đón đọc Bài 1 tại đường link đính kèm:
M.P

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây