Hội nghị thảo luận xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ ba - 05/12/2023 14:04
Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 5/12, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị thảo luận xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng bộ tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh…
111
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 42); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 45); lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc (Nghị quyết số 43); lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trình bày dự thảo Kế hoạch Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết số 44).

Các dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được trình bày tại hội nghị đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc quán triệt, triển khai học tập nghị quyết; việc cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các nghị quyết; đồng thời nêu rõ quan điểm, mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42, Nghị quyết số 45, Nghị quyết số 43, Nghị quyết số 44.

Các dự thảo kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Trong đó, nhấn mạnh đến việc cần tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết một cách sâu sắc, kịp thời trong các cấp ủy đảng; cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu bằng các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn thể Nhân dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng các chính sách xã hội, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội; về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và đất nước cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vai trò của cấp ủy, chính quyền đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức; về truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, góp ý về một số câu, từ, cách diễn đạt… trong các dự thảo kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

111
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 4 nghị quyết quan trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt tại hội nghị gồm Nghị quyết số 42, Nghị quyết số 43, Nghị quyết số 44 và Nghị quyết số 45. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động nghiên cứu và học tập; việc triển khai cần tổ chức bài bản, khoa học, chất lượng. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể, có lộ trình gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị… nhằm sớm đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII vào cuộc sống. Đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh...
 

nguon: https://baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay2,438
  • Tháng hiện tại102,516
  • Tổng lượt truy cập2,947,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây