Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức lại 3 Vụ vì khối lượng công việc rất thấp

Thứ tư - 16/03/2022 15:49

Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập, tổ chức lại 3 Vụ có khối lượng công việc đạt tỷ lệ rất thấp: Mỗi công chức chỉ trình lãnh đạo Bộ Nội vụ 0,7-1,5 văn bản/1 tháng (!).

Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị định số 34/2017, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ này đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đã giảm đáng kể cơ cấu tổ chức bên trong.

Cụ thể, đã thực hiện bỏ cấp phòng trong Vụ thuộc Bộ, tổ chức lại phòng thuộc Văn phòng Bộ (giảm 14 đơn vị cấp phòng thuộc Vụ và tương đương thuộc Bộ); bỏ phòng trong Vụ thuộc cơ quan tương đương Tổng cục thuộc Bộ (Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đã thực hiện giải thể một đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng; giải thể 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan tương đương Tổng cục; sắp xếp, tổ chức lại để giảm đầu mối bên trong của các đơn vị sự nghiệp công lập khác: Giảm 2 đơn vị thuộc Cục thuộc Bộ, 8 đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, 4 đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 4 đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp nghiên cứu, thông tin, truyền thông.

111
Trụ sở Bộ Nội vụ.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (thay thế Nghị định số 34/2017) đang được Bộ Tư pháp thẩm định, đề xuất sắp xếp, tổ chức lại Vụ Công chức - Viên chức trên cơ sở hợp nhất Vụ Công chức - Viên chức và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời sắp xếp, tổ chức lại Vụ Công tác thanh niên trên cơ sở hợp nhất Vụ Công tác thanh niên và Vụ Tổng hợp.

Lý giải việc này, Bộ Nội vụ cho biết do đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ nên khối lượng nhiệm vụ và số lượng văn bản nghiệp vụ của một số Vụ phải xử lý giảm nhiều, không tương xứng với số biên chế công chức tương ứng (biên chế nhiều so với khối lượng công việc phải xử lý).

Trong năm 2021, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chỉ tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký 128 văn bản, chiếm 2,01% số lượng văn bản lãnh đạo Bộ Nội vụ ký trong năm (11 văn bản/1 tháng).

Với số lượng công chức là 15 người thì trung bình mỗi người chỉ trình lãnh đạo Bộ Nội vụ 0,7 văn bản/1 tháng (trừ nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, còn lại các nội dung khác trình đơn giản, không phức tạp).

Vụ Công tác thanh niên có đặc thù quản lý nhà nước về thanh niên chủ yếu là lồng ghép chính sách đối với thanh niên trong các văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong các thời kỳ. Dù vậy, trong cả năm 2021, Vụ Công tác thanh niên chỉ tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký 85 văn bản, chiếm 1,34 % số lượng văn bản lãnh đạo Bộ Nội vụ ký trong năm (7 văn bản/1 tháng).

"Với số lượng công chức có mặt năm 2021 là 9 người thì trung bình mỗi người chỉ trình 0,8 văn bản/1 tháng"- Bộ Nội vụ cho hay.

Vụ Tổng hợp tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký 180 văn bản (bao gồm cả các văn bản hành chính thông thường, do đến tháng 10/2021 mới có Vụ trưởng), chiếm 2,83% văn bản do lãnh đạo Bộ ký (15 văn bản/1 tháng). Với số lượng công chức có mặt năm 2021 là 10 người thì trung bình mỗi người chỉ trình 1,5 văn bản/1 tháng.

"Như vậy, tổng số cả 3 Vụ (Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác thanh niên và Tổng hợp) trong cả năm 2021 chỉ trình lãnh đạo Bộ xử lý 6,18% số lượng văn bản lãnh đạo Bộ xử lý trong năm - số lượng văn bản xử lý quá ít so với số biên chế công chức được giao"- Bộ Nội vụ dẫn chứng thực tế.

Hơn nữa, còn có sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các Vụ và chưa thực sự gắn kết chặt chẽ, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác tuyển chọn (tuyển dụng), sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Sáp nhập Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia

Bộ Nội vụ cũng đề xuất sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia bởi giữa 2 cơ quan này có nhiều điểm khác nhau về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhưng cũng có những điểm tương đồng. Bất cập, hạn chế là tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, tầng nấc, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, viên chức, còn chưa đồng bộ; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ và tỷ lệ viên chức trực tiếp tham gia công tác giảng dạy còn thấp.

Đơn vị thành lập mới sẽ là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt của Chính phủ và Bộ Nội vụ là Bộ chủ quản; góp phần thay đổi tư duy về giảng dạy và nghiên cứu khoa học…

 

Theo Thế Kha/Dân trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,288
  • Tháng hiện tại48,406
  • Tổng lượt truy cập1,315,363
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây