Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cấp Hội Nhà báo

Thứ sáu - 24/12/2021 16:10
Tham luận của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tại Hội thảo: “Hội Nhà báo các tỉnh làm gì để thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo?” do Hội Nhà báo Hưng Yên tổ chức tháng 12/2021.
Tính đến thời điểm này (sau bước 1 thực hiện Đề án quy hoạch báo chí Thủ đô theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ) Hội nhà báo Thành phố Hà Nội có 11 Liên chi hội, Chi hội nhà báo với tổng số hơn 900 hội viên (trong đó trên 75% hội viên là đảng viên, 100% hội viên có trình độ đại học, Ban thư ký Liên chi hội, Chi hội 100% là đảng viên). Ngoài cấp ủy cơ quan báo lãnh đạo,chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động của các LCH, CH, chúng tôi còn có 1 Chi bộ Văn phòng hội với 100% là đảng viên,có nhiệm vụ quản lý theo dõi, tổng hợp và tham mưu đề xuất các  nội dung,chương trình hoạt động phù hợp tình hình thực tế mà lãnh đạo Trung ương Hội,lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo Hội đề ra.
111
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại Hội Nhà báo Hưng Yên
  Qua 30 năm thành lập, đặc biệt là sau khi hợp nhất theo Nghị quyết 15 của Quốc hội (tháng 8/2008), Hội nhà báo Hà Nội đã có bước phát triển khá toàn diện, khẳng định vị trí, vai trò cầu nối và định hướng thông tin trong đời sống xã hội Thủ đô; thực sự là diễn đàn gần gũi, tin cậy của các tầng lớp nhân dân; đội ngũ phóng viên, hội viên nhà báo thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.Từ các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xác định..., đến hầu hết các hoạt động nổi bật hàng năm, đều có đóng góp tích cực của anh chị em hội viên các cơ quan báo chí Hà Nội. Qua thực tiễn sinh động của Thủ đô, từng hội viên được rèn luyện, trưởng thành để qua đó không chỉ có những tác phẩm hay,chất lượng tốt tham dự các giải báo chí của TW, Ban,bộ ngành và thành phố phát động, mà nhiều người còn vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là kết quả tích cực của công tác sử dụng và ứng xử một cách tỉnh táo, thông minh với Mạng xã hội theo đúng các quy định,yêu cầu của Hội nhà báo Việt Nam ban hành. Nhờ có sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng,không ngừng đổi mới các hình thức tập hợp,nâng cao chất lượng hội viên mà trong suốt nhiệm kỳ 5 năm qua mặc dù là đơn vị có số lượng hội viên lớn( nhất,nhì cả nước) nhưng Hội nhà báo Hà Nội không có hội viên nào vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý.    

Trong quá trình thành lập và hoạt động của mình Hội nhà báo Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.Từ hơn 20 năm qua, trong khi nhiều hội tỉnh, thành trong cả nước còn khó khăn thì chúng tôi đã có trụ sở văn phòng riêng, khá khang trang tại một di tích lịch sử của Thủ đô(số 62 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), cùng với đó là 5 cán bộ chuyên trách với nguồn kinh phí hoạt động hàng năm tuy không dồi dào nhưng cũng đủ trang trải. Đây có thể xem là nguồn lực quan trọng để Hội nhà báo Thủ đô tự tin phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình,hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hội nhà báo Việt Nam và Thành phố giao cho,

Vai trò lãnh đạo của Đảng đã và luôn được quán triệt, thực thi xuyên suốt quá trình hoạt động của Hội thành phố cũng như ở tất cả các Liên chi hội, Chi hội, nhất là sau khi Ban Bí thư có Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 và gần đây là Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Thể hiện sự quan tâm sâu sát, kịp thời của lãnh đạo thành phố với hoạt động Hội, ngày 31 /8/2020 tức là chỉ sau 4 tháng có Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TU “về tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Thành phố trong tình hình mới". Trong đó nêu rất cụ thể các yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng,chính quyền : "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với hoạt động của báo chí Thành phố. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân:

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo Thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4(Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan báo chí và các cấp Hội nhà báo Thành phố.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp,các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí của Thành phố, Hội nhà báo Hà Nội để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời chuyển hướng tuyên truyền, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Hội nhà báo Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội."...

Chỉ thị 34 của Thường trực Thành ủy thực sự là một định hướng tư tưởng quan trọng và cần thiết,một điều kiện hết sức thuận lợi cho Hội nhà báo thành phố chúng tôi vào thời điểm này. Khi mà đảng bộ 30 quận huyện thị xã và các sở ngành đang tích cực quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 5 năm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, chắc chắn những khó khăn hiện tại về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hay những lúng túng trong việc đặt hàng,liên kết tuyên truyền, thủ tục hành chính,những "Nút thắt"...vv sẽ sớm được tháo gỡ, tạo niềm tin, nguồn lực cống hiến sáng tạo cho hội viên các cơ quan báo chí của thành phố nói chung và hoạt động của Hội nhà báo Hà Nội nói riêng trong giai đoạn mới. Nắm bắt lợi thế này, Hội nhà báo Hà Nội đang khẩn trương tổ chức cho hội viên học tập nắm vững tinh thần của Chỉ thị và lan tỏa tinh thần, nội dung cơ bản của Chỉ thị 34CT/ TU tới các đơn vị và tầng lớp nhân dân Thủ đô, để  các cấp ủy,chính quyền, sở ngành ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện hơn nữa cho các cấp hội nhà báo đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới nội dung hình thức hoạt động theo phương châm: Thiết thực,hiệu quả.

Một nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm đó là trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong quá trình tổ chức Đại hội 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở các LCH, CH và Văn phòng Hội càng được thể hiện rõ nét trong quá trình giới thiệu nhân sự  đưa vào diện quy hoạch hay tham gia ứng cử BCH. Nhờ có sự theo dõi, kiểm tra đánh giá bài bản, chặt chẽ nên 100o/o đồng chí được giới  thiệu ứng cử đều hội đủ phẩm chất, yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết 45 của Trung ương.Thành công của các kỳ Đại hội và những thành tích mà Hội nhà báo chúng tôi đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vị trí, vai trò có tính quyết định của cấp ủy Đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn và công tác Hội. Một khi chúng ta coi trọng và đề cao nguyên tắc Đảng cũng như  vai trò nêu gương của người đứng đầu, tạo môi trường cho hội viên được phát huy thế mạnh, sở trường thì phong trào, công tác Hội sẽ đạt  hiệu quả cao và bền vững.

Cùng với việc không ngừng học tập Nghị quyết, trau dồi bản lĩnh cách mạng,bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, thực hiện tốt 10 quy định về đạo đức người làm báo, trong nhiều năm qua trước những thách thức và áp lực của mặt trái kinh tế thị trường Hội nhà báo thành phố càng coi trọng, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng Liên chi hội, Chi hội nhà báo cũng như các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động phong trào của Hội. Để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lý tưởng cao đẹp của Đảng CSVN tự thấm vào mỗi  phóng viên, hội viên nhà báo Thủ đô, từ đó lan tỏa và khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất, có tính quyết định của Đảng đối với các cấp hội nhà báo trước những thách thức đang đặt ra trong giai đoạn mới hiện nay. 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay1,039
  • Tháng hiện tại39,834
  • Tổng lượt truy cập1,306,791
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây