Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh nhằm thu hút hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ năm - 19/05/2022 17:15
Nhà báo Đoàn Minh Long,
Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam,
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa

 
Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 15QĐ/TU, ngày 08/7/1977 của Tỉnh ủy Khánh Hòa. Hiện nay, chi bộ cơ quan Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa gồm có 7 đảng viên và công đoàn cơ sở gồm 7 đoàn viên. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa có 5 chi hội trực thuộc (gồm: Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; Văn phòng đại diện, thường trú tại Khánh Hòa; Tạp chí Nha Trang; Văn phòng Hội) và 2 câu lạc bộ (Câu lạc bộ Nhà báo nữ, Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi). Hội có 274 hội viên. Chi hội Nhà báo VPĐD, TT gồm có 36 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Nha Trang.
111
Các đồng chí Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2022
Ngày 08/4/2020, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Sau đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kế hoạch về tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Hội Nhà báo nhiệm vụ xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và hội viên với các nội dung trọng tâm như: bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo; giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; tăng cường vai trò của Hội trong hoạt động tư vấn, phản biện giám sát xã hội và tham gia đóng góp xây dựng những chủ trương, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân Tỉnh đã ban hành Nghị quyết về giải thưởng giải Báo chí Khánh Hòa; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các quyết định phê duyệt Đề án và quy chế Giải Báo chí của tỉnh hàng năm; Về thành lập và kiện toàn Hội đồng Giải báo chí tỉnh Khánh Hòa. Về công tác đổi mới, kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo tại tỉnh Khánh Hòa: Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã làm. tốt công tác tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt Luật Báo chí 2016 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, trong đó có Điều 8 quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam cùng các văn bản quy định chi tiết Luật đã tạo hành  lang pháp lý để hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển. Song song với Luật Báo chí, Trung ương Hội cũng đã ban hành 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và Bộ Quy tắc sử dụng mạng xã hội.
Tổ chức Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng Hội viên; thu hút hầu hết các nhà báo chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt Hội. Giai đoạn 2004 - 2005, Hội chỉ có gần 90 hội viên, đến nay, Hội đã thu hút gần 300 hội viên hội Nhà báo Việt Nam làm việc và sinh hoạt tại tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 2014 được sự đồng ý của Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa thành lập Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, Thường trú tại Khánh Hòa theo đúng quy định về sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương.

Đi đôi với việc kiện toàn tổ chức, Ban Chấp hành Hội các nhiệm kỳ đã chủ trương đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội, hướng hoạt động về cơ sở, tập trung hoạt động vào 3 nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị, nghiêm túc triển khai thực hiện 10 điều Quy định đạo đức người làm báo cho hội viên; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên và quán triệt thực hiện quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam ban hành. Hàng năm, thực hiện hướng dẫn và chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã luôn tổ chức thành công Hội Báo Xuân của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã vận động xã hội hóa hàng trăm đầu báo, hàng nghìn ấn phẩm báo chí để tặng cho các Thư viện, Trung tâm văn hóa của tỉnh, thành phố, thị xã và gửi tặng quân và dân tại huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tích cực tham gia Hội Báo toàn quốc; Nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trao giải Báo chí Khánh Hòa nhằm động viên, khích lệ đội ngũ phóng viên, nhà báo của tỉnh tích cực có những bài báo hay, mang tính phản biện cao, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hàng năm, UBND tỉnh đã cấp nguồn kinh phí giao cho Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Giải Báo chí Khánh Hòa hàng năm; trung bình mỗi năm có gần 200 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi. Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đều tuyển chọn và gửi các tác phẩm báo chí có chất lượng dự thi Giải Báo chí quốc gia. Các hội viên chi hội Nhà báo Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Chi hội Nhà báo Văn phòng đại điện, Thường trú tại Khánh Hòa đã tích cực tham gia giải “Búa liềm vàng”; giải Báo chí quốc gia; Hội báo Toàn quốc và tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc, Giải báo chí trong tỉnh và đạt được nhiều thành tích được ghi nhận.

Hội Nhà báo đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao từ nguồn kinh phí được cấp từ  Trung ương. Trong những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng; học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng: học tập và quán triệt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo; bộ Quy tắc sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam tỉnh, góp phần tích cực, hiệu quả vào việc kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Đến nay chưa có trường hợp nào bị xử lý vi phạm.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, những năm qua, các chi hội nhà báo của tỉnh đã luôn tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn kỹ năng biên tập viết tin, bài trên báo điện tử do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại một số tỉnh, thành phố trong khu vực; đồng thời Hội cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mời giảng viên của Học viện Báo chí vả Tuyên truyền tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các báo, đài địa phương. Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tạp chí Người làm báo - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều cuộc hội thảo với các chủ đề phong phú, thiết thực như năm 2014 Hội thảo chủ đề “Đạo đức người làm báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”; Năm 2015 với chủ đề: “90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Truyền thống, Bản lĩnh, Trách nhiệm”; Năm 2016 chủ đề: “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập hiện nay”; Năm 2017 với chủ đề: “Báo chí và mạng xã hội nhìn từ góc độ đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”; năm 2018 chủ đề: “Báo chí đồng hành cùng BHXH tỉnh vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới”: Năm 2019 chủ đề: “Vai trò của báo chí truyền thông với sự phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ hội nhập”; Năm 2020 chủ đề: “Vấn nạn tin giả và giá trị cốt lõi của Báo chí”; Năm 2021 Hội thảo chủ đề: “Báo chí với công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”; và năm nay 2022 sẽ tổ chức Hội thảo báo chí lần thứ IX chủ đề: “Vai trò Báo chí truyền thông với sự phát triển bền vững kinh tế biển theo tinh thần của Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị”. Các hội thảo báo chí đã thu hút nhiều sự quan tâm của các học giả, các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực báo chí trên toàn quốc. Ngoài ra, mỗi năm Hội xuất bản định kỳ 4 số Đặc san “Người làm báo Khánh Hòa”, với nội dung và hình thức ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của những người làm báo, góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo tỉnh từ khi đi vào hoạt động ngày càng phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ đăng tải, tuyên truyền các thông tin hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiều chương trình công tác hoạt động của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tại tỉnh. Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động chuyên môn,  nghiệp vụ cho hội viên, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cũng chú trọng công tác xã hội, từ thiện. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa vận động xã hội hóa trao tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học, các gia đình chính sách vùng sâu vùng xa và các xã đảo; Vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lụt tại các cuộc Hội Thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt trong suốt 2 năm qua việc các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo trực thuộc, hội viên, nhà báo, phóng viên đã tích cực tham gia tuyến đầu cùng các cấp chính quyền, nhân dân phòng chống đại dịch Covid 19; góp phần đẩy lùi dịch bệnh và kiểm soát tốt dịch bệnh để trở lại hoạt động bình thường và thực hiện tốt “mục tiêu kép”; giúp cho nền kinh tế xã hội của tỉnh dần phục hồi và phát triên; Song song với công tác chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan báo chí chủ quản; Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cùng các hội viên đã tham gia đóng góp nhiều vào các công tác xã hội như: Xây 02 nhà tình nghĩa; trao 40 tấn gạo; gần 100 tấn rau, củ quả; các nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly y tế khu phong tỏa trong thời gian dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp; tích cực tham gia hoạt động văn thể mỹ của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh phát động đạt những thành tích đáng trân trọng và ghi nhận. Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; tất cả các hội viên, nhà báo, phóng viên đã được tham dự các hội nghị tập huấn, quán triệt để nắm rõ nội dung, tích cực tổ chức triển khai trực hiện trên mọi phương diện. Đặc biệt báo chí truyền thông đã truyền tải thông tin nội dung quan trọng của Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị để nhân dân trong toàn tỉnh đồng lòng chung tay xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong phối hợp, chỉ đạo, quản lý báo chí, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, thiết nghĩ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ:

Một là: Tổ chức và hoạt động của Hội phải luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp. là Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đây là yếu tố hàng đầu để bảo đảm mọi thành công của tổ chức Hội Nhà báo địa phương.         

Hai là: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Thường trực Hội đoàn kết, nhất trí, duy trì nghiêm túc quy chế làm việc; mọi chủ trương, kế hoạch công tác đều được bàn bạc dân chủ, công khai; thường xuyên gắn bó với cơ sở, các chi hội nhà báo và các cơ quan báo chí biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên, tạo sự đồng thuận cao trong hội viên. Đây là bài học quyết định thành công trong hoạt động của công tác Hội Nhà báo.


Ba là: Sự chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là cán bộ chuyên trách công tác Hội. Ở vai trò này, cán bộ chuyên trách công tác Hội luôn năng động, chịu khó tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động thì vai trò của Hội được đề cao, tranh thủ được sự  chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan, Sở, ban, ngành liên quan là bài học quan trọng, góp phần quyết định thành công trong tổ chức và hoạt động Hội.

Bốn là: Sự phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan tham gia hoạt động báo chí của tỉnh là yếu tố góp phần thành công các hoạt động của Hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ mới.

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa với mong muốn và sự cầu thị luôn được Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm mở các diễn đàn trực tuyến kết nối với Hội Nhà báo địa phương trên phạm vỉ cả nước về các chủ đề: “Diễn đàn về chuyển đổi số báo chí trong thời kỳ mới”; “Vai trò của công tác Hội với hội viên”; “Báo chí chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập” cũng như các hướng dẫn, tập huấn cho các cấp Hội địa phương tiếp cận nhiều hơn với các giải báo chí quốc gia; giải Búa liềm vàng... Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ngày 21⁄4 và ngày báo chí cách mạng Việt Nam hàng năm với những chủ đề, nhiều chương trình ý nghĩa, nhân văn và phù hợp với tình hình thực tế để các cấp Hội địa phương cũng như hội viên được tham gia giá trị lịch sử truyền thông “uống nước nhớ nguôn” của những người làm báo cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau.

Để triển khai tổ chức một số nhiệm vụ trong tâm đã nêu, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mọi mặt trong công tác xây dựng tổ chức Hội cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ để cùng với Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phấn đấu phát huy được những thành tích đã đạt được và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao đúng với tôn chỉ mục đích và pháp luật quy định /. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3856-2.jpg TS9-3760-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4980.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-4995.jpg NIK-5014.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg dongsen.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay825
  • Tháng hiện tại50,057
  • Tổng lượt truy cập1,372,759
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây